reklama

Většinu dne trávíme v prostředí s nezdravým ovzduším

reklama

V nevětraných dětských pokojích i ložnicích rodičů během noci koncentrace oxidu uhličitého (CO2) výrazně překračuje zdravotní limit. Ukazují to měření provedená od července pomocí senzorů Reair v desítkách domácností a kanceláří. Nevhodné ovzduší je i v nedostatečně větraných školních třídách, kancelářích i zasedacích místnostech firem.

Výsledkem je, že většinu dne trávíme v budovách se znečištěným vzduchem, jsme nesoustředění, unavení a častěji nemocní. Senzory Reair dále měří i teplotu, vzdušnou vlhkost a koncentraci těkavých látek, které také ovlivňují komfort a zdraví.

Je prokázáno, že koncentrace CO2 v místnostech výrazně roste, a to až k hodnotám, které jsou zdravotně nepříznivé i za přítomnosti nízkého počtu osob. Věřím, že toto můžeme změnit. Napomohou tomu například pokojové rostliny nebo správné větrání,“ říká MUDr. Michal Dufek, Ph.D., vedoucí lékař centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění neurologické kliniky brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Reair je původní český projekt, v jehož rámci Jiří Janoušek, Dominik Klement a David Spilka kompletně vyvinuli elektroniku senzorů, jejich firmware i aplikace pro vyhodnocování naměřených hodnot. Senzory Reair jsou zařízení tzv. internetu věcí (Internet of Things – IoT), která v pravidelných intervalech komunikují se serverem, vyhodnocujícím naměřené hodnoty. Získaná data se zobrazují v aplikaci, kde uživatel vidí aktuální přehled o kvalitě ovzduší, historii naměřených dat a dlouhodobé statistiky. Pokud se kvalita ovzduší ve sledovaném prostoru začne zhoršovat, je uživatel ihned upozorněn na nutnost vyvětrat. Aplikace také doporučí správnou dobu a intenzitu větrání.

Pokud senzory dlouhodobě měří rizikové hodnoty, upozorňujeme jejich uživatele na hrozbu zhoršení jejich zdravotního stavu, na zvýšenou možnost šíření onemocnění nebo na hrozící dýchací potíže. Uživatelům také doporučujeme, jaké mohou podniknout kroky k dlouhodobému zlepšení kvality ovzduší. Radíme například, které rostliny jsou nejvhodnější ke snížení koncentrace CO2 v ovzduší, a ve spolupráci s dalšími firmami dodáváme třeba i zelené stěny do zasedacích místností,“ popisuje princip Jiří Janoušek.

Nevětraná kancelář nás stojí hodinu produktivity denně

Od července senzory Reair prověřily kvalitu prostředí například ve firmách Kiwi.com, Kentico nebo kancelářích brněnského Impact Hubu. Měření ve firmách probíhá vždy čtyři týdny, porovnává se kvalita ovzduší v jednotlivých kancelářích a zasedacích místnostech. Jeho výsledkem je vytvoření podrobného rozboru kvality pracovního prostředí. Odpovědní pracovníci v něm najdou analýzu měření, porovnání s hygienickými limity i popis dopadu na spokojenost a zdravotní stav zaměstnanců. Na základě naměřených dat a informací získaných z dotazníků vytváří Reair na míru doporučení pro dosažení zdravého a bezpečného prostředí pro zaměstnance. Dle navrhovaných změn poskytuje Reair porovnání situace před a po investici do zlepšení ovzduší ve firemních prostorách.

„Špinavý vzduch bohužel není vidět jako například špinavá voda ve sklenici. Když lidé cítí, že je vzduch opravdu vydýchaný, tak je už pozdě, protože došlo k překročení hranice zdravotních limitů,“ uvádí Jiří Janoušek a dodává: „Společná studie Harvardské univerzity a univerzit Upstate a Syracuse z New Yorku uvádí, že při zhoršené kvalitě pracovního prostředí výrazně klesá skóre kognitivních funkcí zaměstnanců o 15 procent při průměrné koncentraci 942 ppm CO2 a až o 50 procent při průměrné koncentraci 1400 ppm CO2. To je v průměru 1 hodina pracovní doby každý den. Každý měsíc tedy můžeme přicházet až o 20 hodin produktivity každého ze zaměstnanců. Pokud bude v práci příjemné prostředí, může se produktivita naopak zvýšit – zvýšením koncentrace, snížením únavy i nemocnosti.“

Tvůrci projektu Reair nyní pracují na nové mobilní aplikaci pro rychlou a snadnější kontrolu ovzduší a na propojení senzorů kvality ovzduší s chytrými domácími asistenty. Díky tomu bude možné na základě naměřených dat například automaticky otevírat okna nebo řídit zvlhčovače a čističky vzduchu.

Projekt Reair je jihomoravským vítězem soutěže začínajících podnikatelů T-Mobile Rozjezdy. Výhry pomáhají účastníkům soutěže rozjet vlastní podnikání. Regionální vítěz obdrží bezmála 100 tisíc korun, celkový vítěz pak kromě finanční hotovosti získá i další podporu v hodnotě až 600 tisíc korun. Soutěžící se mohou účastnit bezplatných seminářů s odborníky a využívat bezplatné poradenství, včetně marketingové a PR podpory.


reklama

reklama

reklama

reklama

reklama