reklama

Výstavní projekt Praha – město pro lidi reaguje na aktuální pandemii i dlouho neřešené problémy

reklama

Na Smetanově nábřeží v Praze odstratoval rozsáhlý výstavní projekt Praha – město pro lidi. Jeho organizátoři nabízejí otázky i odpovědi, jakým směrem by se měla ubírat diskuze v české metropoli nad tématy jako dopravní infrastruktura, regulace automobilového provozu spojeného s parkováním, dostupnost bydlení a regulace investičního developmentu, zkvalitnění veřejného prostoru a městského parteru a nabízejí příklady řešení, která využívají ostatní evropská hlavní města.

Jako většina světových metropolí i Praha podřídila svůj rozvoj hlavně hospodářskému růstu a nekontrolovaný byznys negativně změnil charakter Prahy. Centrum města se proměnilo v turistický skanzen, velké plochy města slouží pouze automobilům a bydlení se stává nedostupným pro většinu lidí. Epidemie, která nás drtí už podruhé v tomto roce, nám ale ukazuje, že se něco musí rychle změnit. Naše výstava přináší příklady toho, jak jde vylepšit život města, když se dá do popředí jeho rozvoje kvalita lidského života. Chceme, aby se nám lépe dýchalo a žilo v našem nádherném městě,“říká Jozef Onderka ze společnosti SmetanaQ Events, spolupořadatel výstavy.

Výstava Praha – město pro lidi se koná jak ve vnitřních sálech galerie SmetanaQ na Smetanově nábřeží, tak i venku před samotnou budovou a před parkem Národního Probuzení.

Součástí projektu je i výstava Praha / udržitelná architektura, která představuje přes třicet projektů dokazujících, že i v Praze se stává „udržitelnost“ silným tématem, a že pokud investor a architekt naleznou společnou řeč, může vzniknout kvalitní urbanismus, veřejný prostor nebo bytový komplex. Navazuje na výstavu PragueScape, kterou Galerie Jaroslava Fragnera připravila v roce 2018, a která se věnovala pražské městské krajině. Dále skupina Rafani představuje „výzkum“ který proběhl v rámci jejich výstavyRAFANI ART APARTMENT in the Heart of the City v centru NoD na jaře minulého roku.

„Je velmi zajímavé, že mnoho dalších organizaci aktivistů na druhou půlku letošního září připravilo několik podobných projektů. Můžeme tyto aktivity brát jako apel na politické vedeni jak magistrátu, tak městských částí, aby od diskuzí přešli k řešení problémů. Druhá vlna pandemie nám opět ukazuje, že politici nejsou kvalitně a zodpovědně schopni řešit problémy, které před nás staví krize, a které globálně zasahují celou planetu,“ komentuje výstavní koncept Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera.

Organizátoři při přípravách oslovili jednotlivce i instituce, které se tématy bydlení, sociální výstavby, gentrifikace a airbnb, správy říční dopravy, realizace plováren typu Badeschiff i říčních lázní, hospodaření s vodou ve městech, udržitelné dopravy, parkování a zkvalitnění mobility atd. dlouhodobě zabývají, zpracovávají analýzy, sledují rozdílná řešení a jejich úspěšnost v zahraničí atd.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama