reklama

Zábavní pyrotechnika

reklama

Příchod nového roku je často spojován s používáním zábavní pyrotechniky, její nákup by však měl proběhnout v kamenných obchodech a v prodejnách k tomu určených. Při manipulaci s ní je zvýšená opatrnost na místě. V důsledku nerespektování základních pravidel dochází každý rok k vážným zraněním. Jedná se o výrobky, které se vyznačují prudkou chemickou reakcí, kdy dochází ve velmi krátkém čase k uvolnění velkého objemu energie.

Zábavní pyrotechnika se dělí do několika kategorií podle své nebezpečnosti. Kategorie I. je nejméně nebezpečná a je prodejná od 15 let věku (např. malé prskavky, bouchací kuličky, pistolové kapsle), kategorii II. mohou nabývat osoby starší 18 let, u této pyrotechniky hrozí malé nebezpečí (petardy, bengálské ohně, menší kompakty), kategorii III. mohou zakoupit lidé starší 21 let, jedná se o středně nebezpečnou pyrotechniku (např. dělobuchy, větší římské svíce, větší kompakty). Další kategorie je určena pouze pro osoby se speciálním oprávněním.

Při nákupu zábavní pyrotechniky je důležité sledovat, zda jsou výrobky opatřeny značkou státní zkušebny, mají návod v českém jazyce a je na nich vyznačen datum spotřeby. Pyrotechniku je nutné používat na bezpečném místě, dodržovat základní zásady požární bezpečnosti a dávat pozor na zúčastněné osoby. Nadměrné požívání alkoholu velmi snižuje obezřetnost. Sebemenší chybička při jejím používání může mít katastrofální následky.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama