reklama

Zdravotní sestra apeluje na dodržování pravidel a vyzývá k vzájemné ohleduplnosti

reklama

Pokračuje osvětová a vzdělávací kampaň o boji proti pandemii koronaviru pod názvem „Chraňme se“. V nově publikovaném videu apeluje prostřednictvím zdravotní sestry na veřejnost, aby dodržovala pravidla a správně se chránila. Lidé tak pomohou nejen zabránit přetížení zdravotnických zařízení a ohrožení poskytování zdravotní péče, ale přispějí i k ochraně samotných pracovníků ve zdravotnictví, mezi nimiž počty nakažených stále rostou.

Hlavním průvodcem kampaně „Chraňme se“ je zdravotní sestra Marcela Prayerová, vrchní sestra na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň a zároveň vítězka letošního 12. ročníku profesní soutěže BATIST Nej Sestřička 2020. Ta bude v několika srozumitelných videích upozorňovat veřejnost na nejčastější chyby a omyly, kterých se lidé dopouští při nošení roušek, nedodržování rozestupů, špatné hygieně rukou, a následně názorně ukazovat správné postupy.

„Ukážeme veřejnosti praktické návody, jak se chovat a účinně chránit v reálných každodenních situacích, která v dnešní situaci mohou představovat potenciální riziko nákazy, pokud nejsou dodržována hygienická pravidla. Jedná se například o cestování hromadnou dopravou nebo chování v zaměstnání. Právě pracoviště jsou významným zdrojem nákazy a těmito osvětovými návodnými videi chceme tuto statistiku snížit,“ říká Marcela Prayerová.

V nejnověji publikovaném videu k veřejnosti směřuje prosbu, aby zdravotníkům pomohli lidé tím, že budou dodržovat nařízená opatření. Popisuje také aktuální situaci související s nemocniční péčí o covidové pacienty. Počet nakažených COVID-19 roste i mezi samotnými pracovníky ve zdravotnictví.

„Veřejnost potřebuje kvalitní a přitom srozumitelné informace o tom, jak se před koronavirem chránit. Již téměř 30 let vyrábíme ochranné zdravotnické pomůcky, a to včetně roušek a nanoroušek. Proto chceme v záplavě často protichůdných a neúplných informací přispět svým know-how a svou zkušeností k lepšímu zvládnutí pandemie i touto formou,“ uvádí Tomáš Mertlík, majitel a generální ředitel BATIST Medical, a dodává: „Již v první vlně pandemie jsme věnovali domovům seniorů po celé republice jeden milion našich roušek, ve druhé  vlně pokračujeme ve spolupráci s organizacemi, které potřebují naši pomoc, ochrannými pomůckami například vybavujeme děti a pracovníky v Klokáncích. Chtěli jsme však přijít i s projektem, který bude sloužit nejširší veřejnosti a poskytne jí praktické informace.“

Osvětová videa jsou postupně zveřejňována na webové stránce kampaně chranmese.batist.cz. Zároveň s tím jsou na stránce soustředěny další praktické informace, přehledné infografiky, vysvětleny jsou rozdíly mezi běžnou ústenkou a nanorouškou, k dispozici jsou i faktické informace o závažnosti onemocnění Covid-19 s mottem „Covid není chřipka“, a to včetně aktuálních grafů z Eurostatu o stavu a dopadech pandemie na životy obyvatel České republiky a evropských zemí. Kampaň bude probíhat nejen v ČR, ale postupně se rozběhne i v dalších zemích, kde BATIST působí, a to nejdříve v Polsku, Portugalsku a Rumunsku.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama