reklama

Během prázdnin zasahovaly posádky pražské záchranky u 20 392 událostí

reklama

V červenci a srpnu zasahovaly posádky pražské záchranky u 20 392 událostí. Je to téměř totožný počet jako za stejné období v předchozím roce (20 840). Záchranáři vyjížděli o prázdninách k necelým dvěma tisícům pacientů se závažnou poruchou dýchání, k 730 pacientům s podezřením na akutní infarkt nebo k 480 pacientům se záchvatem křečí. U 84 pacientů prováděli zdravotníci resuscitaci z důvodu selhání základních životních funkcí. 

V případě úrazů zasahovala záchranka u 2 300 vážných pádů, u 430 dopravních nehod a také u téměř 50 pacientů se závažnou popáleninou či opařením.Co se týká okolností úrazů, největší nárůst registruje ZZS HMP v souvislosti s provozem koloběžek. Za červenec a srpen jsme zaznamenali čtyři desítky takových úrazů, což je sice stále relativně nízký počet, ale jde o dvojnásobek oproti stejnému období v loňském roce.

Prázdninové měsíce jsou pro pražskou záchranku specifickým obdobím, kdy je počet výjezdů nižší než po zbytek roku. Důvodem je, že řada Pražanů odjíždí na dovolené. Do města ale zároveň míří velké množství turistů, pokles výjezdů tak dosahuje oproti celoročnímu průměru pouhých pěti až deseti procent. Ačkoliv letní aktivity vedou k většímu riziku úrazů dětí, v Praze zásahů u nejmenších pacientů přes prázdniny ubývá (o 25–30 %), protože děti tráví většinu prázdnin mimo Prahu.

Snížení počtu zásahů neplatí pro leteckou záchrannou službu, pro letecké záchranáře naopak představují letní měsíce nejexponovanější období s počtem zásahů téměř dvojnásobným než například v zimních měsících.

Přestože se o prázdninách v Praze počet výjezdů snižuje, jsou letní měsíce pro posádky ZZS HMP jedním z nejnáročnějších období roku, a to jak vlivem vysokých venkovních teplot, tak i zvýšenými nároky na personální obsazení v důsledku čerpání dovolených. 

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama