reklama

Benešovská nemocnice úspěšně obhájila svoji akreditaci

reklama

Již to jsou 3 roky, co se Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov stala akreditovaným zdravotnickým zařízením. A jelikož akreditační certifikát má platnost právě zmíněné 3 roky musela se nemocnice letos opět připravit na akreditační šetření, aby svoji certifikaci, která je znakem kvality zdravotnického zařízení, obhájila. A to se podařilo.

„Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, kterým především patří velký dík. Jejich práce, kterou v nemocnici vykonávají, dle mého názoru a očividně i dle názoru akreditační komice, velmi dobře, si velice vážím. Výsledkem této jejich práce je závěr akreditační komise, která až na pár věcných připomínek neshledala v naší práci a přístupu pochybení. Akreditační komise byla tento rok velmi početná a přísná, přesto ale doporučila, aby naší nemocnici byla opět akreditace udělena,“ poděkoval zaměstnanců benešovské nemocnice ředitel MUDr. Roman Mrva.

Akreditační šetření Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK) proběhlo ve dnech 14. – 15. listopadu 2017 a zahrnovalo hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. Na základě tohoto šetření byla Nemocnice Rudolfa a Stefanie vyhodnocena jako akreditovaná a byl jí vydán nový akreditační certifikát s platností do 14. 11. 2020.

„Získání certifikátu znamená, že nemocnice je po všech stránkách schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality. Posuzováno je především hledisko odborné péče, ale i technické zabezpečení, služby a celé zázemí nemocnice. Akreditační certifikát odráží kvalitu zdravotní péče, bezpečnost našich pacientů ve zdravotnickém zařízení a zaručuje, že péče je realizována podle postupů správné léčebné praxe,“ popsal význam akreditace ředitel benešovské nemocnice.

Mezi hodnocené oblasti akreditace patří resortní bezpečnostní cíle, práva pacienta a jejich edukace, dostupnost a kontinuita péče, diagnostická péče, terapeutická péče, anesteziologická a chirurgická péče, objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv. Dále také hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření, řízení a správa, řízení kvality a bezpečí, bezpečí prostředí, informace a komunikace a řízení lidských zdrojů.

Tyto jednotlivé oblasti jsou akreditační komisí hodnoceny známkou od jedničky do desítky. Nemocnice Rudolfa a Stefanie splnila všech standardů a požadavky s vynikající průměrnou známkou 9,74.

„Audit byl proveden z části metodou „Stopař pacienta“, kdy auditoři přímo komunikovali s náhodně vybranými pacienty naší nemocnice, lékaři, nelékařskými zdravotnickými pracovníky a provozními zaměstnanci. Auditu se zúčastnili i zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví ČR. Členové hodnotitelského týmu se podrobně zabývali také indikátory standardů, které zahrnují informace k používání a skladování léků a léčiv, hygieně prostředí, technickému vybavení i funkčnosti bezpečnostních systémů, bezpečnosti prostředí a osob, řízení lidských zdrojů,“ popsala Bc. Hana Ptáčková, manažerka kvality Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

Obdržením osvědčení však proces udržování a zvyšování kvality poskytované péče nekončí. Trvale musí být rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice za 3 další roky akreditaci opět obhájila. O to se všichni zaměstnanci nemocnice budou dále snažit, aby Nemocnici Rudolfa a Stefanie vyhledávalo stále více pacientů, kteří budou odcházet spokojeni s tím, že byli léčeni kvalitním a bezpečným způsobem podle moderních poznatků medicínské vědy.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama