reklama

Bratislava Business Briefing: Výzvy televizního odvětví na Slovensku

reklama

Bratislava, 30. října 2017 – Slovenský televizní trh prošel za poslední roky významnými změnami. Různorodost tohoto trhu je zjevná. Pokrývá více než dva miliony domácností a jen co se satelitu týká, existuje možnost vybrat si z nabídky až šesti operátorů. „Slovensko je pro nás klíčovým trhem v regionu CEE. Jsme rádi, že už tolik let můžeme být součástí tohoto rozmanitého trhu s velkým množstvím operátorů. Dynamický vývoj a velký potenciál růstu jsou skutečně působivé, zejména co se týká satelitního odvětví,“ řekl v rámci úvodního slova Martin Ornass-Kubacki, viceprezident a regionální ředitel pro region CEE, divize SES Video ve společnosti SES, na akci organizované Broadband TV News a společností SES v Bratislavě.

Firma SES je jedním z klíčových globálních satelitních operátorů a na Slovensku působí již 15 let. Jejím cílem je neustále zlepšovat svou konkurenceschopnost a zajistit tu nejvyšší kvalitu služeb pro své zákazníky, což dokazuje i dynamický vývoj a inovativní projekty v oblasti Ultra HD.

Thomas Wrede, viceprezident pro nové technologie a standardy, divize SES Video ve společnosti SES, představil v Bratislavě nejnovější čísla týkající se komerčního vývoje Ultra HD. Dnes je celosvětově přenášeno až 83 Ultra HD programů prostřednictvím satelitu. 33 % z nich je vysílaných v Evropě a přenos většiny z nich zajišťuje flotila satelitů SES (konkrétně satelitní systém ASTRA), následuje Asie a Severní Amerika.

Thomas Wrede se věnoval i nejnovějšímu technologickému vývoji v oblasti standardů jako je HFR (vysoká snímková rychlost) a HDR (vysoký dynamický rozsah) a poskytl aktuální informace ohledně testů Ultra HD vysílání. Několik programů již testuje celodenní vysílání v Ultra HD. Také zdůraznil, že ve třetím čtvrtletí příštího roku dojde pravděpodobně k zásadnímu posunu, kdy v celosvětovém měřítku prodej Ultra HD TV přijímačů překoná počet prodaných SD a HD televizorů.

SES investuje mnoho prostředků do Ultra HD inovací, jelikož „satelit zajišťuje nejkvalitnější služby a je nejvhodnějším způsobem pro živý přenos TV obsahu pro miliony diváků,“ uzavírá Thomas Wrede.

Odborná akce Bratislava Business Briefing se dále věnovala nejkritičtějším výzvám, kterým čelí televizní odvětví na Slovensku, a to i z pohledu vývoje za období posledních dvou let. Jde například o změny v poplatcích za přenos, diskuse ohledně distribuce a příjmu českých a slovenský programů, ukončení vysílání SD programů, rozhodnutí TV Markíza opustit bezplatné pozemní vysílání apod.

V rámci panelových diskusí vystoupili klíčoví hráči na trhu, včetně M7 Group (Skylink), Slovak Telekom, Markýza Group, JOJ Group, Antik Telecom a Asociace provozovatelů kabelové televize (APKT). Zástupci těchto společností diskutovali na téma aktuálního stavu a vývoje trhu a také o budoucnosti televizního vysílání.

První panelová diskuse se týkala slovenského trhu s placenými televizními službami, který je podle Martina Ornass-Kubackého charakterizován velmi dynamickým vývojem, jehož výsledkem je i provoz největšího počtu DTH platforem v zemi. Je třeba zdůraznit, že jde o nejvyšší počet DTH platforem na stát v celém regionu. Jaromír Glisník ze společnosti M7 Group se domnívá, že je důležitá zejména diferenciace, poskytování těch nejkvalitnějších služeb a atraktivního obsahu a samozřejmě neustálé zlepšování nabídky.

Andrej Miklánek ze společnosti Slovak Telekom v diskusi dodal, že společnost se momentálně snaží najít průnik mezi svými dvěma lokálními TV platformami (Magio a Digi) a také hledá způsob, jak je zpoplatnit. Slovak Telekom také začal poskytovat služby v oblasti inteligentních domácností (smart home).

Všichni diskutující potvrdili důležitost lokalizace, která je jedním z nejdůležitějších rozlišovacích faktorů. Jaromír Glisník uznal, že slovenský trh má nižší míru lokalizace programů.

Druhá panelová diskuse se zaměřila zejména na oblasti, jako jsou poplatky za přenos a technologické inovace. Také se věnovala některým hlubším rozdílům, které stále existují na slovenském trhu. Chris Dziadul, redaktor Broadband TV News, komentoval: „Panelisté se obecně shodli ohledně Ultra HD. Tato technologie bude potřebovat ještě svůj čas, než se na Slovensku zabydlí. Avšak došlo už k jistému posunu, zejména v případě platforem Skylink a Antik Telecom.“ V návaznosti na Jaromíra Glisníka dodává: „Jakmile hlavní televizní programy spustí mateřské vysílání v Ultra HD, vše se změní a využívání této služby poroste.“

Téma poplatků za přenos je stále velmi citlivé. V tomto roce totiž došlo k historicky prvnímu významnějšímu celoplošnému zvýšení těchto poplatků. Operátoři i televizní stanice by při komunikaci směrem k zákazníkovi měli sledovat společný cíl, aby se předešlo případným ztrátám.

V závěru se hovořilo také o obavách týkajících se pirátství sdílených karet. Jde o problém, se kterým se v dnešní době hojně setkávají operátoři a poskytovatelé televizních služeb. Podle Jaromíra Glisníka je pirátství jedním z největších a stále rostoucích problémů na Slovensku. Nicméně ve srovnání s většími trhy je Slovensko momentálně v pozici, kdy tomuto fenoménu stále dokáže čelit. Řešení je podle Jaromíra Glisníka ve spolupráci všech zainteresovaných stran. Je důležité nastavit systém opatření tak, aby bylo pirátství stále méně atraktivní.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama