reklama

Budoucnost práce nejen v průmyslu. Zlaté časy vystřídala propouštění

reklama

Loňský rok byl ‚všelijaký‘ a pro různé firmy představoval obrovskou výzvu. Pandemie koronaviru a následná krize do dnešního dne tvrdě dopadá na mnoho sektorů. Během první poloviny loňského roku se výroba mnoha malých podnikatelů i velkých firem téměř zastavila. Podniky začaly bojovat o svá přežití a jejich boj trvá i v roce letošním.

Zlaté časy automobilového průmyslu vystřídaly časy změn, období propouštění i pozastavení výroby, přičemž průmysl jako takový patří do významného odvětví českého hospodářství a podle dat Ministerstva obchodu a průmyslu zaměstnává cirka 40 % všech ekonomicky aktivních obyvatel. V průběhu roku se procentuální míra nezaměstnanosti zvyšovala, až k 31.12.2020 skončila na 4 %, a to díky programu Antivirus. Jaká je tedy budoucnost práce nejen v průmyslu?

Období před koronavirem

Nejen v automobilovému průmyslu, ale víceméně všem odvětvím se před začátkem pandemie velmi dařilo. Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě držela na velmi nízkém čísle. Firmy často navyšovaly mzdy a svým zaměstnancům nabízely nadstandardní benefity a problém, kterému musely čelit zejména automobilky, spočíval v nedostatku zaměstnanců v českých továrnách. Kvůli nedostatku se nestačila pokrývat tolik výrazná poptávka. Koronavir však vše změnil.

Změny v průběhu roku 2020

Nejen v automobilkách, ale téměř ve všech průmyslových továrnách se výroby pozastavily a firmy se od nabírání nových zaměstnanců v nejzazších případech přesunuly k jejich propouštění. S nastalou krizí se tak musely potýkat nejen firmy, ale také zaměstnanci, kteří přicházeli o svá zaměstnání a svůj trvalý příjem,“ konstatuje Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting, která se specializuje na interim management zejména v automobilovém průmyslu. Mnozí z řad zaměstnanců i z řad zaměstnavatelů tak s nadějí svůj zrak upírají k roku 2021, v průběhu kterého očekávají konec krize a opětovnou změnu k lepšímu.

Plány pro rok 2021 a změny v chování

Kvůli pandemii koronaviru si firmy společně se svými zaměstnanci prošli těžkou zkouškou. „Mnohé z nich musejí své dlouhodobé strategie poupravit,“ říká odbornice na interim management. V souvislosti se zaměstnanci lze proto v budoucnu čekat jakousi flexibilitu lidských zdrojů, protože získávání kvalifikované pracovní síly je často velmi obtížné, a tuto skutečnost si uvědomuje nejedna firma.

Fluktuace kvalifikovaných zaměstnanců

Zároveň lze do budoucna očekávat mnohem větší fluktuaci mezi zaměstnanci, kteří se nedobrovolně ocitli bez zaměstnání, a které kvůli, anebo také díky koronaviru, změní právě svou oborovost. „Mimo jiné lze čekat častější využívání home office i změnu řízení zásob a zapracování na své odolnosti v souvislosti s podobnými katastrofickými scénáři – jako byl ten za pandemie koronaviru,“ komentuje Michala Soukupová ze společnosti Tp Consulting.

V automobilovém průmyslu by se firmy měly zaměřit na investice do výzkumu i do vývoje. „V rámci konkurenceschopnosti je nutné, aby se firmy zaměřily na postupné navyšování automatizace a digitalizace ve výrobě,“ radí Michala Soukupová, z Tp Consulting. Zároveň je nutné poukázat na změnu chování automobilových uživatelů, a to takovou, že se během několika posledních let stává jakýmsi trendem půjčování aut ve smyslu placení nájemného za jeho využívání. Tudíž v budoucnu mohou i nadále výrazným způsobem ovlivňovat samotné zvyklosti jednotlivých uživatelů.

Které změny lze tedy očekávat?

  • nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců
  • vyšší fluktuaci mezi obory
  • nedostatek pracovníků na dělnických pozicích
  • častější využívání home office
  • změny v řízení zásob
  • změny týkající se posílení odolnosti vůči podobným katastrofickým scénářům
  • zaměření na investice do výzkumu i vývoje
  • zvyšování automatizace
  • zvyšování digitalizace
  • zaměření na chování spotřebitelů v jednotlivých sférách

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama