reklama

Budoucnost videokomunikace – 6 stěžejních trendů pro firmy

reklama

Videokonference se staly běžnou součástí každodenního provozu moderních firem. Využívají je pro komunikaci se zahraničními pobočkami nebo ústředím firmy, pro jednání s partnery a spolupracujícími externisty. S rozvojem mobility, a s tím souvisejícím rozvolněním klasické podoby spolupráce v rámci týmu, se ale také staly prostředkem pro běžnou každodenní komunikaci a domluvu lidí, kteří pracují na různých, geograficky často vzdálených, lokacích.

Jaké trendy v rozvoji videokonferencí můžeme očekávat podle předního odborníka na tyto technologie a zakladatele společnosti Lifesize Craiga Malloye?

Video již není jen výhodou, stalo se nezbytností

Videokonference již nebudou jen strategickou výhodou společností. Budou-li firmy chtít „udržet krok“, stanou se pro ně nutností. Z bonusové funkce či možnosti se totiž stává podmínka nezbytná pro spolupráci. V blízké budoucnosti si umíme představit virtuální prohlídky nemovitostí, automatické tlumočení vícejazyčných hovorů či rozmach telekomunikačních zdravotnických služeb. A to je jen pouhý zlomek toho, co je možné.

Obrazová komunikace bývá často považována za „to nejlepší hned po osobním setkání“. Avšak vzhledem k tomu, jakým způsobem začínají pokroky v oblasti umělé inteligence a rozšířené reality proměňovat zážitky z video přenosu, dá se předpokládat, že funkce, jako jsou živé tlumočení nebo monitoring výrazů obličeje, dokáží časem posunout videohovory dokonce až za hranice možností osobního setkání.

Prioritou je především prožitek uživatele

Nyní, když je většina technologií na trhu „dostatečně dobrá“, se dostáváme do bodu, kdy se výrobci namísto snah o zlepšení kvality budou daleko více soustředit na tzv. uživatelskou zkušenost. Snahy, jakými jsou například další zlepšení již tak vysokého rozlišení, budou považovány spíše za marnivost a budou vystřídány úsilím o lepší efektivitu, produktivnější funkce řízené automatizací a umělou inteligencí. Pojem „Cisco shop“ doslova zmizí v zapomnění. Uživatelské preference totiž dostanou přednost před investicemi do zastaralého hardwaru a překonaných modelů služeb.

Přístup, který se takto silně soustředí na koncového uživatele, povede ke zřizování malinkých i větších víceúčelových místností, které mohou pracovní týmy využívat větší měrou, než jen pro osobní jednání. Technologie pro vybavení jednacích místností se neustále vyvíjejí. Ty, které bývaly výlučně privilegiem zasedacích místností úzkého vedení firem, se nyní přesouvají do standardních konferenčních místností a běžných zasedaček. Firmy, které chtějí co nejlépe využívat své prostory, integrují do každé zasedací místnosti videokonferenční systém a investují také do nízkonákladových konferenčních prostor postavených pro jednu až dvě osoby.

Videokonference na prvním místě

Cena, cloud a celistvost – tato tři „c“ už nejsou tím nejpodstatnějším. Novým zaklínadlem je slovo kultura – přesněji řečeno firemní kultura, která klade videokonferenční nástroje na první místo. Jakým způsobem budou společnosti a IT specialisté řešit přístup, který předpokládá, že každý zaměstnanec bude k dispozici pro video hovor z jakéhokoliv zařízení? Budeme svědky většího důrazu na přebírání vědeckých poznatků o technologii, které půjdou ruku v ruce s důrazem na prožitek uživatele.

Zjednodušená uživatelská zkušenost není ovšem náhradou za potřebu vzdělávat se. I přesto, že jsou jednotlivé funkce a průběh hovorů intuitivnější, koncoví uživatelé stále chtějí mít pod kontrolou osvědčené postupy a pokročilí uživatelé se stále chtějí učit věci i nad rámec běžného použití.

Hledání rovnováhy mezi kvalitou a mobilitou

Přímá dostupnost videokonferencí po celém světě v kombinaci s tím, že k více než 50 % všech hovorů se připojují další účastníci, měla za následek vytvoření nové výzvy pro poskytovatele těchto služeb – a sice co nejefektivnějšího využití rozsahu pásma sítě. Pro zajištění špičkového zážitku z videohovoru bude kladen důraz na vývoj síťové architektury služeb tak, aby byly i u dostupných systémů co možná nejefektivnější a směřovaly k využívání špičkového 4k rozlišení.

Technologie WebRTC a webové aplikace, které běží nativně na internetových prohlížečích a nevyžadují pro svůj provoz další moduly či rozšíření, pomohou odstranit mnoho komunikačních bariér. Díky těmto nástrojům se může k video hovoru připojit každý člověk se zařízením, které má vestavěnou kameru.

Technologie určené pro zasedací místnosti se „sbližují“

Už dávno nepracujeme v prostředí navzájem izolovaných komunikačních nástrojů. Audio, video, sdílení dat či digitální whiteboarding – to vše se spojilo v interaktivní zasedací místnost, která má reálný vliv na způsob, jakým mezi sebou lidé spolupracují. Termín „jednotná komunikace a spolupráce“ nebyl nikdy výstižnější. Současnou výzvou je ovšem začlenit tyto produktivní nástroje do procesu pracovní (sou)činnosti.

Jednotlivé firmy dnes v průměru žonglují s o něco více než čtyřmi (4,4) různými technologiemi, které potřebují k tomu, aby byli propojeni uživatelé uvnitř zasedací místnosti i směrem ven. S tím, jak dochází ke sloučení těchto technologií, snižuje se problémovost videokomunikace a uživatelé se tak mohou více soustředit na samotný obsah setkání.

Zvyšující se míra automatizace a produktivity (ro)botů

Digitální zpracování přirozeného jazyka v oblasti spotřebitelských technologií, jako jsou asistenční systémy Siri, Alexa a Cortana, vzbudilo zájem o automatizaci a technologii „botů“ také ve firemním prostředí. Její využití může mít například formu rozpoznávání výrazu obličeje, automaticky generovaného shrnutí jednání, inteligentních poznámek/anotací, jazykového překladu apod. Sledujte bedlivě tuto technologii, neboť má do oblasti video spolupráce rázně nakročeno.

V automatizaci a technologii botů bude hrát ovšem obrovskou roli bezpečnost. Firmy totiž hledají způsob, jak této technologie využít bez toho, aby své zaměstnance vystavovaly cloudovým technologiím, a s nimi spojeným možným útokům na úrovni koncového uživatele. I proto má dnes řada firem zájem o technologii rozpoznávání hlasu, zároveň ale není ochotná používat aplikace založené výhradně na obecných bezpečnostních standardech.

Vzestup umělé inteligence a strojového učení

Od potlačení šumu na pozadí a funkce echo cancellation, až po rozpoznávání hlasu a obličeje – strojové učení již stihlo, alespoň z pohledu koncového uživatele, udělat značný pokrok ve způsobu naší komunikace. Například IT administrátorům, kteří spravují komunikační technologie, strojové učení pomohlo při monitorování sítí a koncových bodů a přispělo tak ke zvýšení spolehlivosti a výkonu.

Videokonferenční řešení, které se spoléhá na cloudové služby, nám poskytuje obrovské množství údajů o zvyklostech během meetingů. Tato data by nám s pomocí umělé inteligence a strojového učení mohla umožnit optimalizovat používání této platformy, a zároveň zlepšit efektivitu meetingů. (Umělá inteligence ve skutečnosti stojí i za mnoha dalšími trendy, viz například virtuální asistenti, či rozpoznávání obličeje.) Na základní úrovni by nám umělá inteligence mohla stanovit optimální délku jednání, ideální počet účastníků schůzky nebo nejvhodnější část dne k uspořádání zasedání s ohledem na jeho produktivitu. Funkce rozpoznávání hlasu by mohla analyzovat obsah schůzek, porovnat ho s jinými schůzkami v téže organizaci a na základě toho vytvořit návrhy na propojení lidí, jejichž dovednosti a znalosti by se mohly vzájemně doplňovat.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama