reklama

Cenná historická stavba kapličky sv. Jáchyma u Dobříše opět září krásou

reklama

Kaplička sv. Jáchyma, stojící po pravé straně při cestě z Dobříše na Rosovice mezi dvěma starými mohutnými jírovci, je cenným pozůstatkem barokní kultury z okolí města. Místo, kde je kaplička vystavena bylo v historii součástí poutní cesty na Svatou Horu u Příbrami, na které pak navazovala nedaleká kaple sv. Anny. Po dlouhých letech se nyní tato stavba dočkala již potřebné kompletní rekonstrukce.

Kaplička sv. Jáchyma pochází z 2. poloviny 18. století. Historikové až do nynějška předpokládali, že byla vystavena v roce 1758, ale právě při letošní rekonstrukci bylo nalezeno uvnitř kaple číslo 1741, které je dokonce psané barokní číslicí. Přesné datum vystavení kapličky tedy není zcela jasné. V každém případě byl nalezený číselný údaj restaurátory obnoven a v kapličce je nyní opětovně viditelný.

Práce na opravě kapličky sv. Jáchyma byly zahájeny začátkem letošního června a probíhaly pod dohledem Národního památkového ústavu. Rekonstrukci vlastní stavby podle projektu Ing. Filipa Chmela prováděla CASPINA, s. r. o., vedená panem Danem Hellerem. Vybavení kaple (dřevěné klekátko, oltářní menzu a dřevěné mřížoví) restauroval akademický sochař a restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka. Na kapličce byla dále provedena výměna krovu a krytiny střechy, byly otlučeny nesoudržné části omítek a nahrazeny novými. Firma zároveň provedla venkovní i vnitřní výmalbu včetně obnovení nápisu na kapli SV. JÁCHYME ORODUJ ZA NÁS. Uvnitř kaple byla položena nová podlaha z cihelných dlaždic. V rámci oprav došlo také k úpravě venkovního prostoru okolo stavby, kdy byla kolem celé kaple provedena odvodňovací drenáž a položena nová dlažba z křemenných valounů.

Zajímavostí kapličky je její určitá provázanost nejen s kaplí sv. Anny, ale také shodná kompozice průčelí a barevnost obou kaplí s dobříšským zámkem.

Celkové náklady na obnovu kaple činily 800 450 Kč. Obnova této kulturní památky byla provedena s využitím účelového finančního příspěvku ve výši 99 tis. Kč poskytnutého Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Celá rekonstrukce kapličky sv. Jáchyma byla dokončena v říjnu, kdy mělo také proběhnout její slavnostní znovuvysvěcení. Vzhledem k epidemiologické situaci se však město a Římskokatolická farnost Dobříš rozhodly tuto slavnost přesunout na jaro 2021. „Jakmile to bude možné, chceme k nově opravené kapličce sv. Jáchyma uspořádat slavnostní průvod. Rádi bychom, aby se tato malá dobříšská pouť pak stala pravidelnou slavnostní s obřadem, a třeba i venkovní vernisáží,“ říká místostarosta Tomáš Vokurka.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama