reklama

Nadační fond pro zdraví dětí dostal šek na milion

reklama

Největší český rezidenční stavitel Central Group již jedenáct let pomáhá dobré věci. Nadačnímu fondu pro zdraví dětí proto předal ve čtvrtek na slavnostním galavečeru v Obecním domě další, v pořadí již dvanáctý, šek na milion korun. Byly zde předány také šeky na 100 tisíc korun vítězům studentské architektonické soutěže. Zlatým hřebem kulturního programu pak bylo bezesporu živé vystoupení Karla Gotta, který se tak po nemoci a propuštění z nemocnice poprvé objevil na pódiu. Zaplněný Obecní dům pak zlatého slavíka odměnil několikaminutovým skandovaným potleskem.

Nadační fond letos slaví 11. výročí svého vzniku. Za tu dobu rozdělil mnohamilionové částky na více než 130 projektů. Hlavním posláním Nadačního fondu pro zdraví dětí je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí. K zavádění světových poznatků do praxe u nás přispívá zejména účast českých lékařů na odborných kongresech, konferencích a stážích v zahraničí. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání nadační fond pomáhá také při financování potřebného přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která péči o matky a děti zajišťují.

„Nadační fond pro zdraví dětí pomáhá zvyšovat širokou vzdělanost lékařů v oboru péče o zdraví matek a dětí. S pomocí tohoto fondu zavádíme nové diagnostické a terapeutické metody léčby těhotných žen, plodů a kriticky nemocných novorozenců,“ upřesnil ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

V letošním roce slaví Central Group již 24 let působení na českém trhu. Pořádání charitativní akce ve prospěch nadačního fondu patří již jedenáct let k nedílné součásti společenské odpovědnosti firmy.

„Naše společnost je zakladatelem a hlavním sponzorem Nadačního fondu pro zdraví dětí. Jsem moc rád, že už jedenáct let můžeme pomáhat dobré věci,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský a dodal: „Nadačnímu fondu jsme již přispěli mnohamilionovými částkami, cítíme to jako naši společenskou odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm a záměrem Central Group je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás.“

Na galavečeru v Obecním domě byly předány také šeky na 100 tisíc korun vítězům studentské architektonické soutěže. V kategorii Kreativní a inovativní bydlení zvítězil návrh domovního bloku v Karlíně od Anny Svobodové a Ondřeje Blahy a v kategorii Praktické a efektivní bydlení si pak cenu odnesl Václav Ulč za návrh bydlení na Břevnově. Studenti kromě finanční odměny získali i stáž v ateliéru architekta Josefa Pleskota.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama