reklama

Češi podle průzkumu dbají o své zdraví více než kdy jindy

reklama

Kvalitní péče o zdraví se dostává na stále vyšší příčku priorit současných Čechů. V porovnání s průzkumy z minulých let se lidé o své zdraví starají aktivněji, a pokud vyhledávají odbornou zdravotní péči, záleží jim mnohem více na její kvalitě. Dokazuje to i aktuální průzkum mezi pacienty očních klinik, kterého se zúčastnilo 911 respondentů z celé ČR. Ten zjišťoval, podle čeho si lidé vybírají odborné pracoviště při problémech s očima. Vedle ceny zákroků nebo doporučení od rodiny a známých rozhoduje právě kvalita poskytované péče a přístup zdravotníků.

Výběr oční kliniky, například pro laserovou operaci k odstranění dioptrií, není, při současné široké nabídce státních i soukromých zařízení, jednoduchou záležitostí. Rozhodujícím faktorem je pro nejvíce dotázaných (61 %) cena zákroku, avšak pro 51 % respondentů hraje zásadní roli zároveň i kvalita péče spolu s důkladností, která je věnována nezbytným vyšetřením. V tomto ohledu lze mluvit o významné změně v chování pacientů – podle předchozích průzkumů hrála roli hlavně cena.

Nyní stranou nezůstává ani samotné chování, profesionalita a přístup zdravotnického personálu. Pacienty zajímá, jaká vyšetření je čekají, s jakými přístroji a technologiemi přijdou do styku a zda jim bude potřebná péče věnována i po zákroku.

Individuální přístup a doživotní záruka

Kvalitní vyšetření očí před operací trvá alespoň dvě hodiny. Musí totiž odhalit i skryté oční vady, které by na výsledek operace mohly mít negativní vliv. Proto je nutné takzvané rozkapání očí, jež umožní změřit skutečnou dioptrickou vadu pacienta,“ vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky DuoVize Praha.

Profesionalitu zdravotníků pak dotázaní posuzují jak z hlediska odbornosti, tak individuálního přístupu k pacientům. Po vyšetření by měl následovat pohovor s lékařem, který pacienta seznámí s výsledky vyšetření, možnostmi řešení a průběhem případného zákroku. Ten by neměl proběhnout ve stejný den jako předoperační vyšetření.

Průzkum rovněž ukázal, že pro 40 % respondentů je důležité, aby na svůj zákrok získali doživotní záruku, a to pro případ, že oční vadu bude nutné v budoucnu dokorigovat.Oko je živý orgán, který se vyvíjí, a po několika letech mohou u některých pacientů dioptrie zase dorůst. Klinika by pro takové případy měla v rámci záruky nabízet doplňkovou operaci zdarma. Dodatečná korekce oční vady může původní cenu zvýšit až na dvojnásobek, záruka pro případnou další progresi dioptrické vady se proto pacientům vyplatí.

Osobní doporučení má velkou váhu

Počet pracovišť poskytujících laserové oční operace v České republice roste. Pro laika tak není jednoduché zorientovat se v široké nabídce a posoudit všechny výhody a nevýhody. Celkem 42 % dotázaných by se při výběru vhodného pracoviště řídilo doporučením od příbuzných či známých. O něco méně respondentů (39 %) zase uvedlo, že je pro ně důležité veřejně dostupné hodnocení kliniky a také to, zda má uzavřenou smlouvu s některou ze zdravotních pojišťoven. Srovnatelné množství lidí (38 %) ovlivňuje při výběru doporučení jejich lékaře.

Důležitá rozhodnutí, jako jsou i ta týkající se vlastního zdraví, by neměla být brána na lehkou váhu. Jako základní ukazatele pro výběr oční kliniky proto poslouží několik hlavních faktorů: „Než se rozhodnete, kde vůbec operaci podstoupíte, zjistěte si, kolik takových zákroků ročně konkrétní kliniky provádějí, jak dlouho probíhá vstupní a předoperační vyšetření, jak zkušený je operatér a jakým a jak rychlým laserem bude operaci provádět. Určitě také zjistěte, co všechno vám oční klinika nabídne v rámci pooperační péče a na co všechno poskytuje záruku. To vše totiž zásadně ovlivňuje kvalitu vašeho vidění do budoucna,“ shrnuje docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

Pět nejdůležitějších kritérií pro výběr oční kliniky:

  1. Cena operace (61 %)
  2. Kvalita a podrobnost vyšetření / Chování a profesionalita personálu (51 %)
  3. Nejnovější přístroje a technologie / Doporučení a reference od známých a rodiny (42 %)
  4. Poskytnutí doživotní záruky (40 %)
  5. Smlouva se zdravotní pojišťovnou / Veřejně dostupné reference na kliniku (39 %)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama