reklama

Dětské mobilní hřiště už je v Dobříši v provozu

reklama

Slavnostního otevření hřiště se zúčastnila radní pro bezpečnost a správu majetku města Ing. Markéta Čermáková, MBA, paní ředitelka Základní školy Dobříš, Lidická 384 Mgr. Eva Burešová a strážník Bc. Václav Svoboda.

Hned první den provozu se dopravní výchovy zúčastnilo 68 žáků dobříšských základních škol. Strážník městské policie Bc. Václav Svoboda nejprve seznámil žáky s pravidly silničního provozu, s povinnou výbavou kol a koloběžek na pozemních komunikacích, dále si již děti vzaly kola a koloběžky a vyzkoušely si různé dopravní situace na vlastním hřišti. Na závěr výuky děti obdržely reflexní pásky od města Dobříš.

Musíme říci, že celý den se velmi vydařil. Bylo vidět, že děti to moc baví a že si z této výuky odnesly řadu vědomostí a praktických zkušeností. V dopravní výchově bude město Dobříš pokračovat po zbytek měsíce dubna, května a června. Bude využíváno i zájemci z obcí ve správním obvodu města Dobříš, například ZŠ Stará Huť, Nečín.

A to nejdůležitější nakonec – dne 10. 6. 2017 od 9.00 – 18.00 bude dopravní hřiště otevřeno široké veřejnosti, tak se na Vás těšíme!!

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama