reklama

Domácí zdravotní péči využívá stále více lidí, je přínosná pro klienty i jejich rodiny

reklama

Domácí zdravotní péče je služba poskytovaná kvalifikovaným zdravotnickým personálem, který dochází přímo do bydliště klienta. Jedná se o zdravotní sestry s minimálně tříletou praxí, které klientům dokáží pomoct se širokým spektrem problémů: aplikují injekce, infuze, katetry, cévkují, starají se o prevenci proleženin, nacvičují s klientem chůzi s holí nebo chodítkem a mnoho dalšího.

Kromě fyzické pomoci, podporují klienty i psychicky, radí jim v sociální oblasti a snaží se do péče o nemocného zapojit i rodinu, tím, že ji naučí správné techniky pomoci a asistence. Služby domácí zdravotnické péče využívají typicky lidé po operačních zákrocích, chronicky či nevyléčitelně nemocní, osoby po mozkových příhodách, s demencí, diabetem nebo i duševními nemocemi. Zkrátka se jedná o lidi, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci, ale potřebují dlouhodobou domácí zdravotní péči kvalifikovaného zdravotnického personálu.

Část klientů je zcela nebo do určité míry imobilní a potřebuje ošetření dekubitů či rehabilitaci. I o to se dokáží postarat sestřičky v rámci domácí zdravotní péče. Co domácí zdravotní péče nezahrnuje, jsou pečovatelské úkony, jako je pomoc s úklidem, nakupování nebo pomoc s osobní hygienou. Hlavním benefitem domácí zdravotní péče je zajištění maximálního pohodlí a dostupnosti péče bez nutnosti dojíždět do zdravotnického zařízení. Tím pádem se u klienta zkrátí doba hospitalizace, což kromě něj uleví i celému systému – lůžko se uvolní pro jiný akutní případ. V případě, že klient může zůstat v domácím prostředí, dochází u něho ke zlepšení psychického stavu, který má příznivý vliv na hojení, a ve výsledku i na celkový fyzický stav klienta. Do péče o něj se navíc dokáže zapojit i rodina, které sestřičky z domácí péče vysvětlí, jak o nemocného správně a bezpečně pečovat.

Domácí péče je dostupná všem, kdo ji potřebují   
Domácí zdravotní péče je plně hrazena pojišťovnou, není tedy třeba se obávat žádných výdajů. Služba je poskytována všem věkovým kategoriím, přestože nejčastěji jsou jejími klienty senioři, výjimkou nejsou ani dětští pacienti. Domácí zdravotní péči indikuje lékař, který klienta propouští z nemocnice, případně praktický lékař. Je ale také možnost oslovit agenturu zajišťující domácí péči samostatně, v těchto případech je pak kontaktován praktický lékař klienta, který rozhodne o dalším postupu. Obliba domácí zdravotní péče roste, kapacita nemocničních lůžek je omezena a vliv na nárůst popularity této služby má i pozdnější odchod občanů do důchodu. Často se pak stává, že v domácnosti není přítomen nikdo, kdo by nemocnému mohl zajistit celodenní péči, a na řadu tedy přichází sestřičky z domácí péče. Ty za klientem dochází tak dlouho, jak je to potřeba, typicky několikrát týdně, výjimkou ale není i několik návštěv za 24 hodin, například v případě, kdy je potřeba kleintovi podávat tišící injekce.

Domácí zdravotní péče dokáže ulevit i rodinám pečujícím o své blízké
Situace, ve které se nachází člověk, který se stal pečovatelem o blízkého rodinného příslušníka, je velmi těžká. Kromě psychické zátěže a velké zodpovědnosti si mnoho pečujících klade otázku, zda vůbec zvládnou sami doma o nemocného správně pečovat. Úkonů, které je třeba zvládat na denní bázi, je celá řada. Zvedání a polohování nemocného, osobní hygiena, krmení, procvičování. Už toto je náročná práce, zejména pro lidi, kteří se kromě péče o nemocného musí věnovat svému zaměstnání a výchově dětí. Když se k tomuto přidá i nutnost aplikace injekcí nebo cévkování, je důležité nepřeceňovat své síly a v případě potřeby si obstarat pomoc.

„Sestřičky z domácí zdravotní péče jsou zkušené profesionálky, které si vědí rady se situacemi, se kterými si běžný člověk pečující o osobu blízkou nemusí umět poradit. Navíc díky svým zkušenostem dokáží i poradit, ať už jde o výběr a zapůjčení kompenzačních pomůcek, poradenství v oblasti sociální nebo psychologické, sestry z domácí péče dokáží rodinám říct, kam se mají obrátit. V případě, že klient rodinu nemá nebo od ní žije příliš daleko navíc sestry kromě zdravotních úkonů a aktivizace nemocného zajišťují velmi potřebný sociální kontakt,“ vysvětlujeMgr. Jitka Velichová, vrchní sestra a manažerka domácí zdravotní péče Nemocnice Mělník, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama