reklama

Praha 5 je pro většinu obyvatel bezpečným místem pro život

reklama

Na území městské části Praha 5 bylo v loňském roce evidováno na čtyři tisíce deliktů. Což je v meziročním srovnání zhruba pětiprocentní nárůst. Objasněnost byla více než čtvrtinová. I přes mírný nárůst zaznamenaný policisty a strážníky se většina obyvatel Prahy 5 cítí ve svém okolí bezpečně. Ukázal to výsledek ankety, kterou uskutečnila radnice Prahy 5 mezi svými obyvateli.  

Tradičně nejvyšší podíl na trestné činnosti měly majetkové delikty (61 %). Meziroční nárůst tohoto druhu kriminality byl skoro 23 %. Citelně přibyly případy kapesních krádeží i odcizených vozidel. Míra násilných trestných činů se příliš nezměnila. Loni došlo i k jedné vraždě, kterou policisté objasnili.

Pozitivní zprávou je, že v oblasti drogové kriminality policisté meziročně šetřili podstatně méně prohřešků. V této oblasti evidovali celkem 51 případů, které se podařilo zachytit díky 311 policejním a dopravně bezpečnostních akcí ve spolupráci s BESIPEM zaměřených na potírání pouliční kriminality (drogová trestná činnost, kapesní krádeže, pouliční prostituce, vloupání do vozidel, podávání alkoholu mladistvým apod.). „Nejen jako starostku, ale i matku tří synů a bývalou ředitelku školy mě nenechává klidnou nepořádek a pohyb bezdomovců, uživatelů drog, opilců a zlodějů například kolem Smíchovského nádraží, Anděla, nebo na několika místech Plzeňské ulice. Potvrzují to i respondenti naší ankety, která zjišťovala, jak vnímají bezpečnost v ulicích Prahy 5 její obyvatelé. I oni tato místa často zmiňují,“ uvedla starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková.

V souvislosti s chováním těchto problematických osob je spojený také nárůst přestupků proti veřejnému pořádku. Ze statistiky Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 totiž vyplývá, že v roce 2019 došlo ke spáchání více než 13 tisíc přestupků proti veřejnému pořádku, což představuje v meziročním srovnání osmiprocentní nárůst. V dlouhodobém měřítku však počet tohoto typu přestupku klesá, ve srovnání s rokem 2012, kdy jejich počet přesahoval číslo 26 tisíc, je dnes počet přestupků proti veřejnému pořádku na poloviční úrovni.

Samostatnou kapitolou jsou dopravní přestupky, jejichž počet se loni meziročně zvýšil o šest procent na více než 75 tisíc, oproti roku 2017 jde ale o zvýšení až o 40 procent. Nejčastěji se řešilo porušení zákazu zastavení a stání na chodníku tam, kde to není dovoleno.

Nárůst kriminality na Praze 5 je spojený s podstavem služebních míst policistů na Obvodním ředitelství Policie Praha II, do kterého spadá monitorování bezpečnosti nejen na území Prahy 2, ale i Prahy 5. Na tomto společném okrsku bylo k 1. lednu 2019 evidováno celkem 136 neobsazených služebních míst a o rok později k 1. lednu 2020 dokonce už 160.

„Drtivá část volných neobsazených míst je v současnosti evidována na útvarech uniformované složky policie, celkem 137 míst, devatenáct volných míst jsme evidovali na útvarech služby kriminální policie a vyšetřování, čtyři místa jsou neobsazená u servisních útvarů. Pouze pro srovnání uvádím, že personální podstav k 1. 1. 2017 činil 83 volných služebních míst. Za tři roky se tak podstav zdvojnásobil,“ konstatoval ředitel Obvodního ředitelství policie Praha II David Körner.

Významný nedostatek strážníků řeší i městská policie. „Velmi oceňuji práci obou policejních sborů, že i v době zásadních personálních podstavů zajišťují bezpečnost občanů a udržují úroveň kriminality v Praze 5 na historicky nejnižších úrovních. Společně s paní starostkou jsme v kontaktu s řediteli městské i státní policie pro Prahu 5 a řešíme společně, jak zlepšit personální situaci obou složek“ řekl radní Prahy 5 Petr Lachnit.

Na jeho slova navazuje ředitel obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 Zdeněk Hejna: „Jestliže chceme Pětku bezpečnější, bez nepořádku, musíme vyřešit přetrvávající podstav nás městských strážníků i policistů České republiky. Spolu s městskou částí se obě bezpečnostní složky snažíme, abychom novými nábory situaci výrazně vylepšili. Chtěl bych tímto poděkovat paní starostce Zajíčkové i panu radnímu Lachnitovi za podporu a součinnost, bez níž bychom se neobešli.“

Přestože se Praha 5 potýká s lehkým nárůstem kriminality, její obyvatelé se zde cítí převážně bezpečně. Vyplývá to z již zmíněné ankety radnice páté městské části. Podle ní se 78 % respondentů cítí bezpečně, dalších 15 % se spíše necítí bezpečně a pouze 5 % z nich se v Praze 5 necítí bezpečně vůbec. Jako klidné lokality vnímají Barrandov, Cibulku a Malvazinky. Naopak nepříznivě hodnotí Anděl, Smíchovské nádraží a Plzeňskou ulici.

Dalším zajímavým údajem je, že 88 % dotázaných pak nezná strážníka ve své ulici. A to je něco, co by do budoucna starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková chtěla změnit. „Pokud by strážníci byli v pravidelném a užším kontaktu s místními, mohli by lépe pomáhat při řešení jejich každodenních starostí s občanským soužitím i veřejným pořádkem.“

Ankety „Cítíte se v Praze 5 bezpečně?“ se účastnilo 878 občanů Prahy 5, přičemž 75 % z nich by zvýšilo počet policistů a strážníků. Nejvíce jim vadí narkomani, bezdomovci, nepořádek a lidé pod vlivem alkoholu.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama