reklama

Dubnový Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů skokově narostl

reklama

Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v dubnu 2020 dosáhla hranice 6,92 %, p. a., meziměsíčně stoupla o 0,30 procentního bodu, což znamená návrat k sazbám z léta 2018. Velkého zdražování zatím ale svědky nejsme. Průměrná výše spotřebitelského úvěru v dubnu dosáhla 312 723 korun, což je výrazně více než v březnu, kdy činila 283 109 korun. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů za duben 2020.

„Dubnová průměrná úroková sazba zatím nenaznačuje změnu v trendu úrokových sazeb u spotřebitelských úvěrů „na cokoliv“. Z našeho pohledu a hlavně dle našich informací jsou ovšem banky opatrnější a prokazatelně došlo k úpravě hodnocení příjmů žadatelů o úvěr. Obtížné to nyní mají zájemci s příjmy z oborů, jako jsou gastronomie nebo cestovní ruch. U bank, které také nemají transparentní sazebník úrokových sazeb, ale nabízí sazbu od určité minimální úrovně, můžeme očekávat pružnější reakci směrem nahoru. Velmi zajímavá data budou určitě za měsíc květen, kdy očekáváme další mírné zvýšení průměrných úrokových sazeb,“ přibližuje možný vývoj Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

V současné velmi dynamicky se měnící se situaci spotřebitele zajímá zejména jejich rodinná ekonomická situace, často poznamenaná snížením, nebo výpadkem příjmu související s karanténou a omezením či zastavením provozu státních a soukromých podniků.

„Průměrné úrokové sazby nebo sazby s titulem „již od“ jsou ovšem trochu ošemetné. Zájemcům, kteří musí svoji situaci řešit pomocí spotřebitelského úvěru, bych jednoznačně doporučil počítat s úrokovou sazbou spíše na vyšší hranici, než je průměr. U klasického spotřebitelského úvěru může docházet k velkým rozdílům mezi sazbou „již od“ a skutečně nabídnutou sazbou od banky. Rozdíl ve splátce pak může být pro žadatele dost velký a je možné, že se kvůli vnějším okolnostem dostane do časové a ekonomické tísně a bude jednoduše muset vzít i třeba horší nabídku. Rozhodně doporučuji i v takovéto situaci zachovat chladnou hlavu, poradit se s odborníkem a spočítat jednotlivé možnosti a řešení,“ upozorňuje Martin Novák.

Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele bankovních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do Indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je to, že se do statistiky dostávají pouze  skutečně  schválené  úvěry a to bez výjimky všechny. Nemůže dojít ke zkreslení informací a Index není závislý na dodávkách dat z třetích stran.  

     

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama