reklama

Dvě třetiny Angličanů trápí nízká finanční gramotnost, Čechům zase chybí dobře fungující vedení

reklama

Na co a kolik šetřit, do čeho investovat. To jsou základní otázky, které podle nedávného výzkumu Capita Employee Benefits trápí pracující Angličany. 76 % populace by uvítalo odborné poradenství, podle výsledků studie by zaměstnavatelé měli poskytovat lepší vzdělávání ve finanční oblasti. V České republice se podle oborníků potřeby pracujících lidí liší. Téměř polovině zaměstnanců chybí dobře fungující vedení se schopností správné motivace.

Ačkoliv dnes řada zaměstnavatelů poskytuje zaměstnancům příspěvky na životní či důchodové připojištění, podle průzkumu až dvě třetiny Angličanů neví, jak s těmito benefity naložit. Téměř čtvrtina lidí se dle průzkumu Capita Employee Benefits domnívá, že starosti s financemi se odrážejí na jejich výkonnosti v práci a snižují jejich produktivitu. 73 % zaměstnanců by proto uvítalo finanční vzdělávání přímo na pracovišti a detailní seznámení s benefity, které jejich firma nabízí. Zatímco mladší pracovníci by se rádi vzdělávali spíše pomocí online programu vytvořeného na míru, zaměstnanci nad 50 let preferují sezení se svým nadřízeným a kompetentním pracovníkem personálního oddělení.

Podle personalistů jsou potřeby lidí pracujících v České republice odlišné. „To je dané rozdílnou životní úrovní lidí v Anglii a v Česku, kde je životní standard výrazně nižší. S tím také souvisí fakt, že Češi si méně vydělají, a tím i našetří. Lidé pak nemají tendence peníze investovat, s čímž souvisí nezájem o finanční vzdělávání a prohlubování znalostí v této oblasti,“ uvedla Gabriela Kodenková z personální agentury Talentica. V ČR podle ní naopak převládá potřeba zaměstnanců mít dobře fungující vedení, které bude správně motivovat a rozvíjet. „Zatímco dříve převládali tvrdí a direktivní manažeři, v dnešní době se situace mění s ohledem na požadavky mladší generace, ale také s ohledem na to, že i jiný styl vedení přináší stejně dobré ekonomické výsledky, ale hlavně větší angažovanost a loajalitu lidí,“ dodala Kodenková.

Právě to dokládá i nejnovější průzkum společnosti Hays z roku 2016, dle kterého spatřují čeští zaměstnanci největší rezervy přímo ve vedení společností. Téměř polovině zaměstnanců chybí dobře fungující vedení se schopností správné motivace. Více než 33 % lidí pak postrádá dobrou komunikaci v týmu, potřebné technologie nebo technické zázemí, potřebná školení a další vzdělávání pracovníků či lepší organizaci práce v týmu.

Čechy nejvíce motivují peníze, následuje pochvala od šéfa
75 % české populace podle nejnovějších zjištění stále nejvíce motivuje finanční ohodnocení. Pro 56 % zaměstnanců je rovněž důležitá pochvala od nadřízeného. Z výzkumu dále vyplývá, že více než polovina pracujících by v rámci motivace ocenila možnost flexibilní pracovní doby či home office. Dalšími motivujícími nástroji jsou individuální odměny za nadstandardní výkony ve formě poukázek nebo zážitků, a také získání nových kompetencí, například ve smyslu vedení lidí, zodpovědnosti za novou aktivitu.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama