reklama

Fond vzdělání podporuje téměř 100 znevýhodněných studentů

reklama

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) již 26 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na jaře získalo nově dalších sedm studentů středních a vysokých škol. Od letošního března tak stipendium z fondu pobírá celkem 94 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.   

Současná již rok trvající krizová situace bohužel ještě více dopadá na lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Naším cílem je ochránit ty nejzranitelnější, nenechat je na okraji zájmu společnosti. Přijímací pohovory s uchazeči o stipendium jsme sice realizovali online za ztížených podmínek, ale máme obrovskou radost, že můžeme podpořit sedm nových studentů, kteří překonávají vážné překážky na cestě ke vzdělání,“ prozrazuje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

I v době, která nabourala naše životní jistoty, vnímáme vzdělání jako jednu z nejlepších investic. O to víc se musíme snažit, aby se dostalo i k těm nejslabším. Jsem proto velmi ráda, že se i za ztížených podmínek podařilo vybrat další stipendisty našeho společného programu a podpořit je v jejich dalším vzdělávání,“ dodává za ČSOB k tomuto společnému projektu a jeho dlouhodobé podpoře Jitka Švejcarová, manažerka Společenské odpovědnosti ČSOB

17letá středoškolačka Marie Dejmková z Vrchlabí je jednou ze sedmi nových studentů a studentek, kteří teď na jaře získali finanční příspěvek z Fondu vzdělání. „Získání stipendia pro mě znamená hodně. Mohu si zakoupit odbornou literaturu, a až se situace s Covidem-19 uklidní, mohu se zúčastnit odborných přednášek, navštívit výstavy, které se týkají mého oboru. Peníze využiji na literaturu, papíry do tiskárny, pracovní oblečení na praxi. Ráda bych ještě dostudovala vyšší odbornou školu, abych mohla dělat zdravotní sestru a měla nějakou specializaci. Chtěla bych pracovat jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení,“ uvádí Marie, která studuje obor praktická sestra na Gymnáziu, SOŠ a SZŠ v Jilemnici. Vedle studijních povinností se ráda věnuje sportu – v rychlochůzi se dokonce zúčastnila Mistrovství ČR v Ostravě.

Aktuálně pobírá v tomto školním roce stipendium z Fondu vzdělání 94 studentů. Od vzniku programu v roce 1995 získalo stipendijní podporu 633 studentů a dalších 607 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo přes 36,6 milionu korun. 

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama