reklama

Hasiči učili benešovské učitele

reklama

Netradičně začal nový školní týden pro více než dvacítku učitelek a učitelů ze základních škol Benešovska, když v pondělí 13. listopadu usedli do lavic v prostorách stanice v Benešově, kde byl pro ně připraven seminář „Vzdělávání pedagogů v oblasti ochrany obyvatelstva a požární prevence“. 

Učitelé měli možnost seznámit se s problematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Byli informování o novinkách a změnách v této oblasti i o nových publikacích a pomůckách pro žáky i pedagogy. Zároveň získali podrobné informace o probíhajících projektech Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a o možnostech zapojení škol do těchto projektů.

Největší zájem vzbudila především prezentace videoklipů OČMU, což je specifický výukový projekt středočeských profesionálních hasičů. Z dalších témat zaujaly informace o lince 112, novinky v poskytování první pomoci, využití automatizovaných externích defibrilátorů nebo nejčastější příčiny požárů ve školách. S velkým ohlasem se setkala také prezentace o možnostech využití psychologické služby HZS při mimořádných událostech, které zasáhnou (byť i nepřímo) školská zařízení.

Součástí programu byla prohlídka stanice a také atraktivní ukázka hašení ručními hasicími přístroji, což si přítomní pedagogové mohli i vyzkoušet. A jak sami uvedli, pro většinu z nich to byla první taková příležitost v životě, za což benešovským hasičům na závěr semináře i poděkovali.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama