reklama

Jsou vaše děti umělecky talentované? Zapojte je do Ten Sin

reklama

Již několik let je mezi teenagery populární Česko hledá SuperStar. Protipólem této pěvecké soutěže je mezinárodní projekt Ten Sing, pěvecký sbor pod organizací YMCA, doprovázený workshopy jako tanec nebo drama, který je určený pro mladé lidi ve věku od dvanácti do devatenácti let.

Ten Sing vznikl roku 1967 v norském Bergenu. Po jeho založení následoval prudký vývoj. Rozšířil se ze skandinávských zemí do celé Evropy, do České republiky se dostal po pádu železné opony roku 1989. V současnosti působí v naší zemi přibližně deset tensingových skupin. Jak již norský název „tenåringer synger“ nebo anglický název „teenagers´singing“ napovídá, pěvecký sbor je určen pro mladé lidi se zájmem o hudbu, přesahuje navíc do tance a divadla.

Kromě pravidelných zkoušek a nácviku společného koncertního programu se sboristé mohou těšit na speciální tábor nebo festival. Ten Sing se snaží poskytnout prostor pro seberealizaci a možnost vyzkoušet si, co koho láká. Není přitom ani tak důležitý výsledek, ale to, jakým způsobem ho sboristé dosahují. Základem Ten Singu jsou 3K – kreativita, kultura a Kristus. Přestože YMCA stojící za projektem Ten Sing funguje na křesťanských základech, není víra pro členství nutná ani není členům nijak nucena. Skupina je otevřena pro všechny bez rozdílu vyznání, pohlaví, etnika nebo sociálního původu.

Dalším významným bodem je skutečnost, že Ten Sing je založen na principu mladí pro mladé, kdy se vedoucí snaží postupně předávat odpovědnost a dovednosti mladším a vychovat z nich budoucí vedoucí. Dospělí potom fungují jako mentoři mladých vedoucích. Pokud je to potřeba, dospělí jsou zdrojem pomoci, podpory a rady. Oblíbenost si Ten Sing získal po celém světě. Dokládá to skutečnost, že působí ve dvaceti zemích světa.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama