reklama

Komunikace bez bariér: Firemní prostředí přizpůsobené neslyšícím zaměstnancům

reklama

Společnost Amazon se ve svém distribučním centru v Dobrovízi dlouhodobě věnuje vylepšování pracovních podmínek pro neslyšící a nedoslýchavé osoby, aby smazala komunikační bariéry mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci. V době, kdy je nutné nosit roušky, pomáhá s komunikací obou skupin zejména tlumočník nebo online aplikace Tichá linka. 

První neslyšící zaměstnanec nastoupil do českého Amazonu v roce 2016. Dnes společnost zaměstnává více než 40 neslyšících, kteří pracují na oddělení balení společně se slyšícími zaměstnanci. „Neslyšící zaměstnanci jsou vybaveni bílou bezpečnostní vestou, na které je speciální logo, které si sami pracovníci navrhli,“ říká Miroslava Jozová, PR manažerka společnosti Amazon a dodává: „Ostatní zaměstnanci tak ihned vědí, že musí v komunikaci přizpůsobit, případně zavolat tlumočníka.“ Díky tomu se při řešení pracovních záležitostí snáze dorozumí.

Odezírání jedině bez roušky

Jednou ze zaměstnankyň Amazonu, která přišla o sluch ve čtyřech letech, je i Jana Horáková. Ve společnosti působí od roku 2016, aktuálně v oddělení balení zásilek. Společnost Amazon si vybrala zejména díky dobré dopravní dostupnosti. Se svými kolegy komunikuje hlavně pomocí znakové řeči a odezírání z úst. „To však současná situace, kdy je potřeba mít při výkonu práce v distribučním centru ústa zakrytá rouškou, neumožňuje,“ říká třiapadesátiletá Jana Horáková.

Vyřešit případné komunikační nesrovnalosti pomáhá i v tomto období firemní tlumočník, kterého mají zaměstnanci k dispozici. „Neslyšícím zaměstnancům jsem k dispozici pro vyřízení veškerých záležitosti, u kterých by mohli narazit na komunikační bariéry,“ vysvětluje Vendula Chyská, tlumočnice českého znakového jazyka ve společnosti Amazon.

S tlumočením provozních informací dále vypomáhají nedoslýchaví kolegové. „Každý manažer, který pracuje s neslyšícími, má možnost nominovat pomocníka z řad nedoslýchavých, který pomáhá s tlumočením a za tuto pomoc dostává na měsíční bázi zvláštní odměnu,“ vysvětluje Jakub Šíma, pracovník v oblasti lidských zdrojů společnosti.      

Tichá linka pomáhá online

Amazon na vylepšování pracovního prostředí pro neslyšící dlouhodobě spolupracuje s organizací Tichý svět. V loňském roce Amazon podpořil technický vývoj a následně zavedl do svého distribučního centra službu Tichá linka, která kdykoliv pomůže v komunikaci s neslyšícími nebo nedoslýchavými zaměstnanci.

„Tichou linku je možné použít přes tablet nebo na počítač a propojit se tak s tlumočníkem kdykoliv online. Aplikace umožňuje také přepis mluveného slova do psané podoby,“ vysvětluje Martina Hájková z organizace Tichý svět. „Kvůli aktuální situaci se musely další plánované aktivity dočasně pozastavit. Po překlenutí krize plánuje Tichý svět i Amazon rychlý návrat k rozpracovaným projektům, aby ještě více propojili svět slyšících a neslyšících,“ dodává.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama