reklama

Louis Vuitton spojuje síly s UNICEF na pomoc dětem v těžké situaci

reklama

Společnost Louis Vuitton a Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF), přední organizace zajišťující humanitární a rozvojovou pomoc, podepsaly globální dohodu o spolupráci s cílem pomáhat těm nejohroženějším dětem na světě. Konkrétně se jedná o fundraising ve prospěch UNICEF a společná pomoc dětem, které jsou vystaveny ozbrojeným konfliktům, nemocem, přírodním katastrofám a dalším situacím, jež ohrožují jejich bezpečnost a zdravý vývoj.

Děti jsou při humanitárních krizích vystaveny nebezpečí a zejména riziku chorob, podvýživy a násilí. Děti, které žijí v oblastech ozbrojeného konfliktu, jsou v ještě horší situaci. Mají vyšší pravděpodobnost, že se jim nedostane odpovídajícího vzdělání, nebudou mít přístup k čisté pitné vodě a že se nedožijí svých pátých narozenin. Peníze vybrané v kampani Louis Vuitton půjdou na podporu programů UNICEF, které chrání a zachraňují životy a zajišťují, že práva dětí budou na celém světě respektována. Během roku 2016 bude v síti značkových obchodů na celém světě – a od 16. ledna 2016 na www.louisvuitton.com/lvforunicef – v prodeji speciální model Silver Lockit. Z každého prodaného přívěšku nebo náramku Silver Lockit bude 200 USD poukázáno na konto UNICEF.

Složité prostředí

UNICEF zasahuje před krizí, během krize i po krizi a zajišťuje pro děti nutnou ochranu, zdravotní péči, pitnou vodu, jídlo a vzdělání. Kromě spolupráce s partnery v oblasti záchrany životů a boje za práva dětí, UNICEF se také věnuje řešení situace v místě – odstraňování příčin katastrof a konfliktů, k čemuž slouží stálé programy této organizace. „Od přírodních katastrof po brutální ozbrojené konflikty a rapidně se šířící epidemie – děti na celém světě vyrůstají v měnícím se, a z humanitárního hlediska stále složitějším prostředí,“ uvedl Gérard Bocquenet, ředitel pro soukromý fundraising a partnerství organizace UNICEF. „Organizace UNICEF je ráda, že navázala spolupráci se společností Louis Vuitton. Cílem tohoto partnerství je zajistit péči a ochranu těm nejvíce ohroženým dětem na světě. Partnerství také pomůže informovat o tzv. skrytých krizích, o nichž se tolik nemluví a nepíše, ale které zničujícím způsobem a dlouhodobě postihují děti.“ Louis Vuitton také bude apelovat na své zákazníky, aby přímo přispívali organizaci UNICEF během roku, a zejména při humanitárních krizích. Přátelé značky Louis Vuitton z celého světa – lidé vlivní, inspirativní a požívající společenské úcty – budou požádáni o pomoc při fundraisingu – aby organizace UNICEF mohla ještě lépe pomáhat dětem tam, kde je to nejvíc potřeba.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama