reklama

Město Dobříš otevřelo nový školní pavilon a zrekonstruované multifunkční sportovní hřiště

reklama

Město Dobříš se začátkem nového školního roku slavnostně otevřelo nový školní pavilon 2. ZŠ Dobříš a společně s ním i zrekonstruovanou varnu a jídelnu této školy. Ke konci letních prázdnin byla dokončena také velká rekonstrukce multifunkčního sportovního hřiště, které je umístěno mezi dobříšskými školami.

Nový pavilon a jídelna 2. ZŠ Dobříš

Slavnostní otevření nového školního pavilonu 2. ZŠ Dobříš proběhlo v pondělí 31. srpna 2020. Tato stavba trvala celých 13 měsíců a byla dokončena již v únoru letošního roku, ale vzhledem k jarnímu nouzovému stavu mohlo její slavností otevření proběhnout až nyní, tedy den před samotným zahájením nového školního roku.

Výstavba nového pavilonu a rekonstrukce varny s jídelnou vyšla celkem na 77 mil. Kč. V rámci tohoto projektu vznikly 4 nové třídy s celkovou kapacitou 120 žáků a navýšila se kapacita vydaných obědů z původních 900 až na 1 200 jídel. Jídelnu tak nově budou využívat také žáci ZŠ Trnka a studenti dobříšského gymnázia.

Na tento projekt byla poskytnuta dotace ve výši 51 896 000,00 Kč z programu Ministerstva financí „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“. Zbývající část hradilo město Dobříš spolu s ostatními obcemi regionu, jejichž žáci školu navštěvují. Konkrétně se jednalo o obce: Stará Huť, Nová Ves pod Pleší, Rosovice, Mokrovraty, Obořiště, Voznice, Svaté Pole, Rybníky, Drevníky a Drhovy.

Slavnostního otevření se vedle zástupců města Dobříš a starostů okolních obcí zúčastnili také zástupci zhotovitele ze společnosti VISTORIA.

Starosta města Dobříš Pavel Svoboda poděkoval všem, kteří se na stavbě podíleli a popřál žákům i učitelům, aby se jim v nových třídách líbilo. Paní ředitelka Pallagyová závěrem dodala: „Za celý učitelský sbor se na žáky těšíme a doufáme, že tento školní rok budou moci žáci absolvovat ve třídách.“

Zrekonstruované multifunkční sportovní hřiště mezi školami je také otevřeno

S novým školním rokem budou moci nejen žáci dobříšských škol, ale i ostatní sportovci a široká veřejnost opět využívat multifunkční areál, který je umístěn mezi školami.

Hřiště, které je určené nejen pro kopanou, ale i další kolektivní sporty a atletické disciplíny prošlo po více jak 17 letech od jeho vybudování velkou rekonstrukcí. Od 1. září 2020 tak na sportovce čeká nový atletický ovál, místo pro skok daleký a hřiště, které získalo umělý trávník 3. generace s atestací mezinárodní fotbalové organizace FIFA a certifikací pro pořádání

oficiálních turnajů české fotbalové asociace FAČR. Mimo to bylo opraveno v areálu osvětlení, připnuty nové ochranné sítě a upravena zeleň.

Finanční náklady celé této akce ve výši 3,2 mil. Kč včetně DPH byly hrazeny z rozpočtu města Dobříš. Dobrou zprávou je také fakt, že harmonogram stavebních prací byl firmou Pavlacký, s. r. o. dodržen a sportoviště je pro školní rok 2020/2021 zcela funkční.

Předání stavby se za vedení města Dobříš účastnil místostarosta Tomáš Vokurka: „Jsem rád, že se nám povedlo multifunkční sportovní areál zrekonstruovat a poskytnout tak potřebný prostor nejen pro školy, ale i další sportovní organizace v našem městě a veřejnost. Věřím, že v návaznosti na tuto modernizaci se nám povede následně realizovat vybudování dalších přilehlých menších sportovišť na basketbal, volejbal a jiné míčové sporty.“

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama