reklama

Město Dobříš zajistilo pro své občany další BIOtejnery

reklama

V červnu tohoto roku byl v Dobříši umístěn první BIOtejner typu „Dřevák“, který efektivně řeší nakládání s kuchyňským biologickým odpadem rostlinného původu u menších bytových domů. Na základě zájmu občanů, už jsou dnes ve městě tři BIOtejnery tohoto typu.

BIOtejner je nový typ nádoby/kompostéru, který řeší efektivní, ekonomické a ekologické nakládání s biologickým odpadem rostlinného původu. Tato nádoba je vyrobena z přírodních materiálů a procesu kompostování v ní pomáhají nasazené žížaly, které kompost provzdušňují, díky čemuž nezapáchá a kompostování se tak zásadním způsobem urychluje. 

„Otázku likvidace biologicky rozložitelného odpadu řešíme v návaznosti na systém MESOH dlouhodobě. Na základě dobré zkušenosti, jsme se rozhodli v říjnu instalovat na městská sídliště pro několik bytových domů další dva velké BIOtejnery typu „Domek“. Obyvatelé žijící v lokalitách, kde jsou BIOtejnery umístěny, dostali do svých schránek letáky s informacemi, co do BIOtejneru mohou odkládat. Využívat je začali téměř okamžitě, o čem jsem se sama přesvědčila, při pravidelných obhlídkách. O kontrolu biologického odpadu v nádobách se pak za město Dobříš stará odpadová hospodářka ve spolupráci se zaměstnanci společnosti Dokas. V některých případech občané dokonce projevili zájem, si po naplnění nádoby kompost zpracovat sami,“ uvádí místostarostka města Dobříš, Bc. Dagmar Mášová. 

„Upřímně musím říci, že jsem velmi mile překvapena zájmem a nadšením občanů a čistotou odloženého odpadu. Chtěla bych poděkovat všem zodpovědným občanům, kteří svůj biologický odpad rostlinného původu kompostují, ať už na své zahradě nebo využívají nové BIOtejnery a tím předcházejí vzniku odpadu v popelnicích či kontejnerech,“ zhodnotila Jana Staňková za tým MOJE ODPADKY.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama