reklama

Nadace Olgy Havlové rozdělila 7,5 milionu korun na péči o seniory a nevyléčitelně nemocné

reklama

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové z grantových programů Paliativní péče a Senior schválila přidělení nadačních příspěvků 141 organizacím v celkové výši 7 498 710 korun.

Z programu Senior půjde nadační příspěvek v celkové výši 3 547 250 korun 76 organizacím. Z programu Paliativní péče putuje podpora 65 organizacím v celkové výši 3 951 460 korun.

Příspěvky schválené správní radou půjdou konkrétně na vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb, na vybavení pro odborný personál, na léky a zdravotní materiál, polohovací lůžka, matrace pro klienty domovů pro seniory či hospiců. Podpora jde i na úhradu mobilních koncentrátorů kyslíku či generátorů kyslíku pro pacienty – po přístrojích je zvýšená poptávka kvůli pandemii koronaviru.

V programu Senior Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přiděluje prostředky na terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory, na vybavení charitních domů, domovů seniorů aj. a také na pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu. Více informací o programu najdete zde.

V programu Paliativní péče jdou prostředky na projekty, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podpora je určená pro paliativní a hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo v rámci terénní služby v domácnostech umírajících.Více o programu najdete zde.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama