reklama

Nebojte se pečovat o pacienty s HIV – vzkazují praktici

reklama

HIV pozitivní pacienti nejsou často řádně ošetřeni – zdravotnický personál se jich bojí až štítí. Kolem nemoci panuje dosud řada mýtů, a to i mezi zdravotníky – tvrdí praktičtí lékaři. Počet HIV pozitivních rapidně roste, podle posledních dat z roku 2015 přibylo 266 nových případů, což je rekordní číslo za posledních 13 let. Téma ošetření HIV pozitivních v ordinaci praktických lékařů se stalo i jedním z horkým témat XXXVI. výroční konference SVL ČLS JEP.

„Úroveň vědomostí o HIV pozitivních je bohužel stále velmi nízká, a to i mezi zdravotním personálem i lékaři. Do mé ordinace týdně dojde přibližně 10 lidí s HIV, kteří nejsou řádně ošetření ambulantními specialisty nebo v nemocnicích. Největší problém s touto diagnózou mají podle mých zkušeností stomatologové či ORL specialisté. Chirurgové takřka panikaří, když mají provést i malý zákrok u HIV pozitivních pacientů.

Přitom HIV pacient nevyžaduje žádný zvláštní epidemiologický přístup a léčený jedinec není nebezpečný okolí ani lékaři za předpokladu dodržení běžných opatření, která je lékař povinen provádět u každého běžného pacienta“ říká praktický lékař MUDr. Josef Štolfa, který na toto téma vede na konferenci workshop.

Nedávno jsem řešil případ HIV pozitivního pacienta, který pracuje jako řidič a na ruce se mu udělal drobný výrůstek. Šlo o vcelku banální zákrok pro chirurga – nicméně lékaři v Ústřední vojenské nemocnici jej odmítli provést, přesměrovali pacienta na Bulovku, kde ovšem zase není v dispensární péči. Vznikly mu tím další problémy a ošetřen nakonec nebyl. Teprve poté, co jsem pro tohoto pacienta získal jiné, běžné pracoviště chirurgie, byl pacient řádně ošetřen a do 7 dnů se mu plně vrátila schopnost k práci a mohl opět nastoupit na pozici řidiče MHD.“

Takových případů je podle Štolfy bohužel mnohem více. Zdravotnický personál a lékaři se paradoxně více bojí pacientů s HIV, než například se žloutenkou typu C, která je mnohem nakažlivější. „HIV pozitivního můžeme vyšetřovat stejně jako kteréhokoli jiného pacienta, nepřináší prakticky žádné ohrožení zdravotnickému personálu, pokud s ním zachází jako se kterýmkoli jiným pacientem a s jeho biologickým materiálem podle platných předpisů,“ doplňuje MUDr. Štolfa. HIV pozitivita zkrátka pro lékaře nevyžaduje žádný zvláštní přístup. Běžná vyšetření a léčebné zákroky je možné provádět standardně, přenos se neděje dotykem.

O podobnou osvětu se podle MUDr. Štolfy intenzivně pokoušejí i infektologové. „Ambulantní lékaři, zvláště pak ambulantní specialisté, ale i lékaři specializovaných oddělení některých nemocnic, však posílají tyto pacienty k ošetření všech záležitostí, včetně banalit, do center, kde jsou sledováni. To přináší prodlení až zanedbání léčby a možné zhoršení zdravotního stavu těchto pacientů,“ uvádí Štolfa. „Většinu běžných zdravotních obtíží je přitom možné vyřešit přímo v ordinaci,“ vysvětluje lékař, který se stará o 2100 pacientů, 236 z nich jsou právě HIV pozitivní.

Velké mezery vidí lékař v primární diagnostice HIV pozitivního pacienta. V současné době se totiž testy na HIV provádí rutinně pouze v těhotenství a při předoperačním vyšetření, případně při nejasných celkových příznacích – ale vždy se souhlasem pacienta, náhodnou diagnostiku tak lze zcela vyloučit. „Pomohlo by, kdyby test na HIV byl součástí běžných preventivních prohlídek v rámci prevence a ochrany společnosti, zejména u definovaných skupin obyvatelstva, a náklady na toto vyšetření by byly zdravotními pojišťovnami vyňaty z regulací nákladovosti zdravotnického zařízení. Rapidně by se tak snížilo riziko,“ doplňuje Štolfa.

Virus HIV se nejčastěji přenáší krevními deriváty a sexuální cestou (cca 95 % případů). Podle dat Státního zdravotního ústavu od roku 1985 diagnostikovali lékaři v ČR HIV pozitivitu u 2620 lidí. Loňský rok byl rekordní, mezi nově diagnostikovanými je 248 mužů a 18 žen. Polovina nových případů bydlí v Praze (50,8 %), dalších 7,9 % ve Středočeském kraji. Průměrný věk nově diagnostikovaných mužů byl 35 let, žen 39 let. „V této souvislosti lze zároveň položit otázku proč některé zdravotní pojišťovny, zejména VZP, brání otevření druhého centra pečujícího o HIV pozitivní pacienty v Praze, když se jednoznačně jedná o lokalitu s největším výskytem tohoto onemocnění a zároveň o lokalitu zahrnující péči o 2 kraje s největším výskytem HIV pozitivity,“ doplňuje MUDr. Štolfa.

Mýty o HIV:

  • HIV/AIDS je smrtelné onemocnění
  • HIV/AIDS je banální onemocnění
  • HIV/AIDS mohu dostat letmým polibkem
  • HIV/AIDS mohu dostat dotykem ruky
  • HIV/AIDS mohu dostat v blízkosti nakaženého
  • HIV/AIDS je výhradně chorobou homosexuálů

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama