reklama

Nejmladší generace herců znovu objevuje antiku. V DISKu propukne Orestova vzpoura

reklama

Druhou inscenací letošního absolventského ročníku oboru herectví katedry činoherního divadla bude Euripidův Orestes. V českém znění Jaroslava Vostrého a v režii Štěpána Pácla bude mít inscenace premiéru 13. září v divadle DISK.

Herecký ročník pod vedením doc. Milana Schejbala a prof. Zuzany Sílovésměřoval k divadlu dramatu již od začátku studia na DAMU. Pod režijním vedením Štěpána Páclase studenti představí divákům textem v českém prostředí ne zcela běžným a zdánlivě nemódním. Euripidův Orestesje jednou z pozdějších antických tragédií z roku 408 př. Kr., přesto se jedná o text, který promlouvá 
o zoufalství a beznaději dnešního světa fascinujícím a vzrušujícím způsobem. 

„Inscenací posouváme hlavní otázku hry, zda je, či není Orestes vinen za to, že pomstil vraždu svého otce vraždou své matky, do roviny obecnější a pro dnešek naléhavější. Ptáme se, co je to za svět, ve kterém je takové zoufalé jednání jediné možné, důstojné a sebezáchovné pro srdce i duši?“, doplňuje k tématu tragédie režisér Štěpán Pácl.

Slovo opřené o monument a hudbu

K výtvarné spolupráci přizval Pácl studenta katedry scénografie Michala Spratka, který v kostýmech i v prostorovém řešení využívá současné prvky.„Přestože scénické řešení bude působit minimalisticky, půjde o poměrně monumentální stavbu. Pracujeme s šikmou a masivní posuvnou stěnou, které představují královských palác. Prostor je zároveň obrazem obléhaného města, kde Orestes s Elektrou dobývají zpět svůj palác, tj. své právo na život,“vysvětluje Spratek.

Přesto nejdůležitější součástí inscenace bude dramatikovou slovo, nikoli ve formě deklamování nebo recitace, jak zdůrazňuje režisér Pácl.„Jde nám s herci o to, co české herectví kdysi bravurně umělo a co se dnes téměř ztratilo, tedy stvořit slovem celý svět. Hledáme a tvarujeme zážitek ze slova. Vše proto, aby představa, která pak v divácích bude vznikat, byla mnohovrstevnatá a umožnila prožívat až fyzicky velký příběh Oresta a Elektry.“

Přepis Jaroslava Vostrého svou významovou i zvukovou přesností umožňuje rozehrát velké drama především o současném světě. Ne tedy o antických hrdinech prokletých osudem, ale o důsledcích skutků a myšlenek předchozích generací, které uvádí dnešní Evropu, a nejen tu, do bezvýchodných a zoufalých konfliktů, a které nutí nastupující generace se ptát: Je tento svět opravdu tím, ve kterém chceme žít? 

K Páclovu rukopisu neodmyslitelně patří práce s živou hudbou. Dalším ‚hlasem’ inscenace tak bude živá elektrická kytara, jejíž hudební part píše Pavel Čeněk Vaculík, člen hereckého ročníku, kterého diváci zároveň uvidí v roli Tyndarea. Vaculík má za sebou jako autor scénické hudby několik inscenací, mj. byl autorem hudby k původně klauzurnímu představení svého hereckého ročníku, dnes pravidelně uváděné inscenaci Bratři Karamazovi

V hlavních rolích, sourozenců Oresta a Elektry, se představí Michael Goldschmid a Jessica Bechyňová. Oba spolu před rokem vytvořili herecký pár v úspěšné inscenaci Aminaty Keita Léto s Monikouv Divadle Kolowrat. 

Podle pedagožky prof.Zuzany Sílovétato inscenace navazuje na to, co studenti herectví úspěšně prokázali v loňském roce v rámci cyklu scénických čtení Hrdina v českém dramatu, který se koncentroval hlavně na herecké uchopení dramatikova slova. „V Orestovi své dosavadní zkušenosti mohou naplno rozvinout a vytvořit tak svým projevem ‚tanec slov’, v němž otázky, které Euripides svým dramatem klade a které jsou aktuální už dva a půl tisíce let, potvrdí svou věčnou naléhavost.“

Další premiérou tohoto ročníku pak bude Goldoniho Poprask na laguněpod taktovkou studenta režie a kmenového režiséra ročníku Vojtěcha Nejedlého.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama