reklama

Nemocnice Rudolfa a Stefanie disponuje kýlním centrem

reklama

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s. se ve čtvrtek 5. 10. 2017 stala jediným certifikovaným centrem nejvyšší kvality kýlní chirurgie v České republice v tomto roce (Center of Excellence in Hernia Surgery – COEHS ™) a připojila se tak k dalším deseti světovým centrům nejvyšší kvality v kýlní chirurgii. V České republice jde o teprve třetí nemocnici, která splnila náročné podmínky COEHS™ certifikace.

Známku nejvyšší kvality a celý certifikační proces zaštiťuje nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC) v rámci svého globálního programu COEH. Tento program se zaměřuje na zlepšování kvalitativních standardů kýlních operací na mezinárodní úrovni. Výsledkem programu je zvýšení kvality poskytované péče, zlepšení informovanosti a spokojenosti pacientů a efektivní řízení nákladů spojených s úspěšnou léčbou. Součástí programu je i kýlní registr BOLD, který vytvořila SRC.

Chirurgické oddělení pod vedením Prim. MUDr. Ondřeje Maška v rámci auditního procesu prošlo úspěšně certifikací COEHS. MUDr. Linda Cihelková, která v benešovské nemocnici působí již řadu let, mimo jiné i jako lékař kýlního centra nemocnice, získala certifikaci SOEHS, což je certifikace udělovaná lékařům, kteří splní náročné podmínky auditu. Celosvětově je certifikováno v programu SOEHS celkem 22 lékařů. Pro získání certifikace nemocnice poskytla informace o komplexních aspektech programu kýlního centra včetně dat o výsledcích, počtech chirurgických zákroků a splnila tak náročné podmínky certifikace. Proces certifikace vedl Dr. Neil E. Hutcher, předseda představenstva a Chief Medical Officer a viceprezident Clinical Quality and Compliance, Surgical Review Corporation z USA.

„Úspěšné splnění podmínek certifikace je významným milníkem v léčbě kýl pro naši nemocnici. Byla tak potvrzena vysoká kvalita poskytované péče v této oblasti, která je plně srovnatelná s péčí ve špičkových světových centrech. Od certifikace si slibujeme možnost sledování kvality námi poskytované péče v mezinárodním měřítku, díky zapojení do mezinárodního kýlního registru BOLD. Pacientům přicházejícím do naší nemocnice bude věnována péče v souladu s nejmodernějšími operačními trendy a v budoucnu plánujeme podílet se na předávání našich zkušeností lékařům nejen v ČR ale i ze zahraničí,“ říká ředitel nemocnice MUDr. Roman Mrva.

Operace kýly se řadí k jednomu z nejčastěji prováděných chirurgických výkonů. V Nemocnici Rudolfa a Stefanie a.s. se ročně odoperuje více než 350 kýl. I přesto, že je tento zákrok prováděn zdravotníky tak často, vyžaduje značnou zkušenost operatéra. Zejména operace, kde se jedná o recidivu kýly, vykazují lepší úspěšnost léčby na pracovištích, která mají dostatečnou erudici a vybavení.

V kýlní chirurgii existuje řada otázek, na které zatím mezi experty neexistuje shoda např. výběr vhodné chirurgické síťky. Program COEHS a mezinárodní registr BOLD vznikl mimo jiné i proto, aby bylo možné najít odpovědi na tyto nezodpovězené otázky. Prostřednictvím registru BOLD mají chirurgické týmy v reálném čase k dispozici data o jednotlivých operacích, což může pomoci či usnadnit jejich klinické rozhodování. Samozřejmostí je, že veškeré údaje jsou shromažďovány za přísných pravidel ochrany jejich důvěrnosti. Informace z registru neslouží pouze lékařům, ale i zdravotním pojišťovnám, regulátorům a legislativě. Všem těmto zapojeným subjektům pak umožňují dělat rozhodnutí, která vedou ke zkvalitnění zdravotní péče. V České republice je dle údajů VZP ročně odoperováno 33 000 pacientů s diagnostikou kýly.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama