reklama

Nezaměstnanost vzrostla. Nejohroženější skupinou jsou lidé bez maturity

reklama

Podle predikce budoucího vývoje trhu práce na nadcházející čtyři roky, zveřejněné Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, budou ve střednědobém výhledu nejohroženější skupinou lidé se středním vzděláním bez maturity, kteří vykonávají rutinní práce, případně pracují v sektoru služeb významně zasaženém pandemií covid 19. Naopak poptávka po činnostech, kde lze uplatnit pouze základní vzdělání, zůstává. To potvrzuje také plzeňská společnost Daikin, která i v letošním roce poptává 150 pracovních míst, převážně na dělnické pozice.

Míra nezaměstnanosti vzrostla koncem prosince na 4 %. Oproti lednu 2020 se tak jedná o téměř procentuální nárůst. Podle predikce VÚPS na období 2020 – 2014, která je výstupem z modelu Kompas, bude nutné se zaměřit především na osoby se středním vzděláním bez maturity (s výučním listem), osoby starší 55 let a osoby vracející se z mateřské či rodičovské dovolené. U lidí se základním a vysokoškolským vzděláním k výraznějším poklesu zaměstnanosti nedošlo a ani není předpokládán. Do budoucna lze očekávat poptávku zejména po oborech z oblasti elektrotechniky, výpočetní techniky, telekomunikací, zdravotnictví, ošetřovatelství a soc. služeb.

Více jak 30 % všech zaměstnanců tvoří montážní dělníci výrobků a zařízení
Zhruba 1/3 ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 18 – 64 let tvoří montážní dělníci výrobků a zařízení. Podle predikce VÚPS lze v následujících letech u této skupiny očekávat spíše stagnaci nebo pokles zaměstnanosti vlivem postupného zavádění systému DAR – digitalizace, automatizace, robotizace. „V současné době poptáváme na tyto pozice okolo 150 pracovních míst a plánujeme vysoké nábory i v dalším fiskálním roce. Naše výrobní postupy v tuto chvíli neumožňují plnou automatizaci bez využití lidské pracovní síly. Snažíme se však naši výrobu maximálně zefektivnit, což dokládá např. zavedení nové výrobní linky, s dvojnásobnou výrobní kapacitou a mnoha robotickými prvky.,“ říká Tomáš Matoušek, který je v Daikinu Plzeň zodpovědný za nábor.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama