reklama

Nová úprava Jedlového hájku v Dobříši sklízí pozitivní reakce

reklama

Město Dobříš se v minulých týdnech pustilo do kultivace Jedlového hájku u Anglického parku v Dobříši. Prostor dostal zcela novou podobu a nyní je z něj krásné místo na procházku i příjemnou relaxaci mezi stromy.

Historie Jedlového hájku

Jedlový hájek nacházející se jihozápadně od zámku v Dobříši byla původně lokalita, která ležela mimo obec a nebyla ani součástí zámeckého parku. Mapy a záznamy z doby průmyslové revoluce dokládají, že plocha nebyla součástí historických zahradních úprav zámecké Francouzské zahrady, Anglického parku ani významné lipové aleje. Pravděpodobně se tedy jednalo o zemědělsky využívanou půdu přiléhající k Dobříši.

Na konci minulého století byl prostor využit jako plocha školky jehličnatých dřevin. Vysázeno zde bylo více druhů jehličnanů, převážně jedlí a douglasek, do ne zcela pravidelných řad. Výsadba, která byla pravděpodobně určena k produkci vánočních stromků, zůstala ale ze značné části nesklizena. Postupem času se místo měnilo hlavně díky nepravidelným a neřízeným zásahům, rozrůstáním, šířením dalších dřevin a náletem semen z okolí.                                                                                                        

Dnes je místo nejhustěji zarostlé jehličnany v jihozápadní části u tenisového areálu a u domova seniorů. Naopak na severním okraji plochy a v celé východní části převažuje travinobylinný porost s jednotlivými listnatými nálety a několika cennějšími stromy.                                                                                                                                                                                           

Město Dobříš plánovalo upravit zelenou plochu mezi domovem seniorů, zahradnictvím Šmelcovna a zámeckými parky na přírodní park už v roce 2014. Původní jedlová školka se zde působením času, přírody a vandalů totiž přeměnila na nevzhledný zelený porost, vyhovující zejména bezdomovcům, narkomanům a zakladatelům černých skládek. V místě bylo tehdy podle šetření zmapováno celkem 125 listnatých a 110 jehličnatých stromů.

Vedení města tehdy nechalo zpracovat projekt, který řešil tzv. proředění jehličnatého porostu na parkovou úpravu. Na místě měly být vybudovány mlatové cestičky, umožňující propojení centra města, zámku a dobříšských sportovišť. Plánováno zde bylo také vybudování jednoduchého hřiště, osazení laviček a dřevěných skulptur. Na akci byla v té době schválena i dotace ze Státního fondu životního prostředí. Záměr se však nerealizoval.

V loňském roce napadl Jedlový hájek kůrovec

V roce 2020 došlo v Jedlovém hájku k zásadnímu průřezu stromů, které byly napadeny kůrovcem. Tyto práce nakonec opět oživily možnost kultivace prostoru a jeho úpravu.

Během jarního období loňského roku a letošní zimy bylo v Jedlovém hájku vyznačeno a pokáceno celkem 52 kusů jehličnatých dřevin hlavně jedlí obrovských, jež měly sice část zeleného jehličí, ale chřadly a byly silně napadeny parazitickými škůdci. Tyto stromy bylo nutné v co nejkratší době porazit a odvést dřevo mimo řešený porost, aby se tak zabránilo dalšímu rozšíření škůdce.  Po provedeném zásahu a vzniku volných ploch jsme znovu přišli s myšlenkou zpřístupnění daného území pro občany a vytvoření přírodě bližších chodníčků či stezek,“ upřesňuje vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí Ing. Alena Harmanová.    

Jedlový hájek je dnes po prvních úpravách přírodním parkem nedaleko samotného centra města a krásným místem k procházce i relaxaci.

Jedlový hájek dostal nyní zcela novou podobu. Projít se zde můžete po zpevněných cestičkách a užít si tak kousek lesa přímo ve městě. Jedná se však zatím pouze o první etapu úprav tohoto prostoru, které budou dál pokračovat.

„V nejbližší době plánujeme také osazení laviček z kmenů stromů a odpadkových košů. Následně možná i interaktivních tabulí, herních prvků pro děti či jiných přírodě blízkých parkových prvků,dodává Ing. Alena Harmanová.

Na místě proběhla v pondělí 15. března kontrola prvních úprav, které se účastnil starosta města Dobříš Pavel Svoboda, místostarosta Tomáš Vokurka, zástupci Městského úřadu Dobříš a společnosti Dokas, která celý prostor Jedlového hájku upravila. Ti všichni si společně Jedlový hájek s novými cestičkami prošli a domluvili poslední detaily dokončení první etapy úprav celého prostoru. V tomto týdnu se tak bude řešit ještě poslední úklid a zarovnání terénu a dále také možné propojení místa s prostorem před domovem seniorů či vybudování dalších zpevněných ploch.

„Jsem vděčný za každý nový kousek přírody ve městě. Za 750 000 Kč v Jedlovém hájku proběhlo kácení napadených stromů, úklid odpadků, prořezání a výstavba chodníčků. Děkuji všem, kteří se na úpravách podíleli. Všichni máme rádi nová místa a zde vzniklo jedno přímo v centru našeho města. Zvu všechny obyvatele i návštěvníky na krátkou procházku,“ říká k úpravě Jedlového hájku starosta Dobříše Pavel Svoboda.

O tom, jak by měl Jedlový hájek ve finále vypadat, budou nyní rozhodovat sami Dobříšáci

Vedení města Dobříš nyní vyzývá občany města a širokou veřejnost, aby předkládala své návrhy na to, jak by mohl být Jedlový hájek dál upraven a co vše by mohlo být v prostoru instalováno. Lidé mohou psát komentáře a zprávy přes facebookový profil města nebo posílat své návrhy a nápady na e-mail: pucova@mestodobris.cz.

Starosta Pavel Svoboda například navrhuje:Těší mě, že součástí úprav bylo i založení malé tůňky. Takže k ní by se mi líbila nějaká kláda, na které se dá posedět a sledovat vážky.“

Ing. Alena Harmanová by byla ráda, kdyby si místo udrželo svou přírodní podobu:Hlavně bych v Jedlovém hájku nerada viděla cokoliv umělého a plastového. Chtěla bych zachovat myšlenku našeho malého lesoparčíku a volit jeho další úpravy citlivě ke zvolenému místu. Tedy využít dřevo, kámen a jiné přírodní prvky.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama