reklama

Patronkou nadačního fondu Domácí anděl se stala Barbora Šporclová Kodetová

reklama

Odborné studie poslední dekády se shodují! Nejrychlejšího uzdravení i rekonvalescence dosáhne pacient v domácí péči. Právě to je cílem práce a úsilí nadačního fondu Domácí anděl – pomoci lidem se zdravotními obtížemi využít neustálý lékařský dohled na dálku, v příhodném prostředí vlastního domova.

Dlouhé hodiny strávené v čekárnách zdravotnických zařízení, vyčerpávající každodenní náběr důležitých hodnot určujících aktuální stav, stres. I to jsou faktory, které mohou negativně ovlivnit vyšetření, která u lékařů podstupujeme. A patří spíše do minulého století! Moderním, a v mnoha západních zemích již etablovaným způsobem poskytování odborné zdravotnické péče, je telemedicína určená pro všechny pacienty bez ohledu na věk. Nejčastěji se telemedicína využívá například v kardiologii pro monitoring včasného záchytu srdeční arytmie a diabetologii, kde se v rámci pilotních projektů prokázalo zlepšení kompenzace diabetu. Kardiolog MUDr. Jaroslav Januška telemedicínu dlouhodobě využívá při léčbě svých pacientů. „Sledování přes internet zrychluje diagnostiku některých poruch srdečního rytmu, umožňuje rychlejší úpravu léčby, snižuje počty hospitalizací a návštěv u lékaře. Podobné zkušenosti mají i kolegové z plicní ambulance či právě diabetologie,“ konstatuje MUDr. Januška. V současné době se ověřují přínosy vzdáleného monitoringu žen s rizikovým těhotenstvím.

Vybrali krásný příspěvek

Patronkou nadačního fondu Domácí anděl se stala Barbora Šporclová Kodetová: „O možnostech telemedicíny, o její dostupnosti či případné pomoci s jejím využitím by se právě díky nadačnímu fondu Domácí anděl měla dozvědět široká veřejnost. Domácí anděl pak poskytne cíleně konkrétním jednotlivcům i rodinám potřebnou pomoc. Moderní technologie nám dovolují žít kvalitnějším životem, proč bychom je neměli naplno využívat při čerpání zdravotní péče, která je pro nás tou nejpodstatnější?“ Během slavnostního večera nadačního fondu Domácí anděl přijala patronka nadačního fondu Barbora Šporclová Kodetová výtěžek 49.000,- Kč z aukce uspořádané aukční síní Vltavín, ve které byla vydražena díla věnovaná výtvarníky Adolfem Bornem a Petrem Faltusem. Následně členka správní rady Soňa Kodetová přijala 900 000 korun, které věnovali partneři nadačního fondu Domácí anděl. Charitativní akci podpořili svým vystoupením také houslista Pavel Šporcl a zpěvák Láďa Kerndl. „Naší ambicí je stát se seriózním, hospodárným partnerem těm, kteří naši pomoc potřebují. Získané prostředky rozdělujeme účelově a adresně. Aktuálně máme podepsáno několik memorand o spolupráci s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. Jsme rádi, že projevili zájem využít nabídky našeho nadačního fondu,“ doplňuje Soňa Kodetová. „Věřím, že každý má ve svém životě menší či větší příběh spojený s péčí o nemocného. Sama moc dobře vím, jaký vliv na léčbu má prostředí, přítomnost blízkých a dobrá psychická pohoda. Myslím, že u příhodných diagnóz přináší telemedicína nové možnosti, jak mít stav pacienta pod neustálým dohledem lékaře, a přitom zůstat v domácím prostředí. Jelikož prostředky telemedicíny v současné době nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, budeme pomáhat těm, pro které bude tento moderní způsob zdravotní péče přínosem, ale nemohou si jej sami dovolit!“

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama