reklama

Praha 6 podpořila Aktivní město dalším milionem korun

reklama

Aktivní trávení volného času dětí a mládeže z Prahy 6 je dobré podpořit, a proto Rada městské části pro velký úspěch schválila navýšení rozpočtu projektu Aktivní město. Již koncem září bylo jasné, že zájem o podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí předčil očekávání, bylo proto rozhodnuto o přidání jednoho milionu korun tak, aby mohla být poptávka mezi občany uspokojena. Již nyní rodiče zaregistrovaly téměř 4 500 dětí, vyčleněné prostředky stačí až na 5 500 zaregistrovaných.

„Ne všichni zaregistrovaní se nakonec do programu skutečně zapojí, ať už kvůli nemoci nebo z časových důvodů. Předpokládáme tedy, že se nakonec dostane i na náhradníky,“ říká radní pro sport a volný čas Libor Bezděk /STAN/, který tento projekt dlouhodobě připravoval a předložil.

Rodiče dětí do 18 let s trvalým pobytem na území městské části, kteří se do projektu zapojí, mohou získat až 700 Kč na pravidelnou sportovní či volnočasovou činnost ve školním roce 2017/18. Příspěvek pak využívají například na snížení poplatků za příspěvky do sportovního oddílu či kurzovné do vybraného kroužku. Městská část na celý projekt dohromady vyčlenila 3 miliony Kč, zároveň prodloužila termín možné registrace rodičů i poskytovatelů aktivit do 31. října. Příspěvek mohou rodiče využít až do 30. listopadu.

„Vnímáme obrovský ohlas jako potvrzení toho, že máme Prahu 6 plnou aktivních dětí, které netouží trávit dny u televize. Zároveň jde pro nás v tomto směru o pilotní projekt a na příští rok ho chceme dál vylepšovat,“ dodává Libor Bezděk /STAN/.

Postup získání příspěvku je jednoduchý a celý probíhá on-line pomocí softwarové aplikace Aktivní město (www.aktivnimesto.cz), ve které se mohou rodiče i poskytovatelé aktivit registrovat až do 31. října. Po registraci a validaci údajů radnicí bude rodičům vytvořeno on-line konto, na kterém jim budou nabity elektronické body. Příspěvek činí 500 Kč na jedno dítě, pokud se však jedná o kroužek s technickým nebo přírodovědným zaměřením, příspěvek činí dokonce 700 Kč.

Rodiče si pak sami vyberou z nabídky cca 120 registrovaných poskytovatelů, učiní v systému jednoduchou objednávku, jejíž potvrzení obdrží na e-mail a se kterou se prokážou u vybraného pořadatele kroužků či ve sportovním oddíle. O tuto částku pak zaplatí méně na kurzovném za vybraný kroužek nebo členských příspěvcích. Pokud rodiče již členské příspěvky uhradili, poskytovatel jim částku vrátí zpět.

Mezi poskytovateli jsou zastoupena jak tradiční volnočasová zařízení (DDM), tak celá řada známých sportovních a volnočasových organizací. Nabídku kroužků navíc rozšiřují i poskytovatelé jako základní umělecké školy, školky a základní školy. Všem těmto organizacím patří poděkovaní Prahy 6, jak pro to, že se rozhodly do projektu i přes určitou počáteční administrativní zátěž zapojit, tak proto, že u nich umožňují rodičům jejich příspěvky uplatnit.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama