reklama

Preference dítěte, pak až cena. Jak čeští rodiče vybírají kroužky pro své potomky?

reklama

Zahájení školního roku je za námi a s ním i nástup školáků i předškoláků na zájmové kroužky. Podle čeho čeští rodiče volí, na jaké mimoškolní aktivity své děti přihlásí a co je jejich prioritou? Podle průzkumu pojišťovny MetLife provedeném ve spolupráci s agenturou IPSOS jde především o preferenci samotných dětí.

Pro většinu dětí již zápis do samotných kroužků proběhl, podle posledního průzkumu agentury IPSOS se jejich preference od minulých let zásadně nezměnila. Rodiče pro své děti volí stále nejčastěji sportovní kroužky, mezi nimi především fotbal, plavání, tanec nebo balet, bojové sporty nebo v České republice neobvykle populární florbal. Jaké faktory ale rozhodnutí rodičů rozhodují a proč nejčastěji volí právě tyto kroužky?

Prioritou je preference dítěte
Z průzkumu pro pojišťovnu MetLife vyplynulo, že nejdůležitějším faktorem pro rozhodnutí, který kroužek bude dítě navštěvovat, je pro rodiče preference samotného dítěte. Více než 60 % rodičů tak staví vůli dítěte daný kroužek navštěvovat před svoji zkušenost s aktivitou, kterou považuje za důležitou pouze každý desátý rodič. Mezi tři nejdůležitější faktory, které volbu kroužku ovlivňují, je prospěšnost nebo potenciál dané aktivity pro rozvoj dítěte a jeho vzdělávání nebo také dostupnost v blízkosti místa bydliště tak, aby se dítě mohlo na kroužek případně dopravit samo.

Téměř polovina rodičů zaplatí za kroužky více než 3000 Kč ročně
Pro třetinu rodičů jsou zásadním faktorem také náklady, které musí vynaložit, aby mohlo dítě kroužek navštěvovat. Více než polovina rodičů do mimoškolních aktivit svých dětí neinvestuje více než 3000 Kč ročně. Každý čtvrtý rodič pak za koružky utratí 3 až 5 000 Kč ročně. Mezi 7 a 15 000 Kč utratí ročně za kroužky pro své dítě asi 12 % rodičů, kdežto více než 15 000 Kč necelá 3 %.

Více úrazů ve škole než na sportovních kroužcích
Sport obecně u dětí přináší zvýšené riziko úrazu, ať už se jedná o organizované či neorganizované sportovní aktivity (to ostatně platí i u dospělých). Konkrétní rizika a nejčastější úrazy se odvíjí od jednotlivých sportů. Mezi nejčastější dětské sportovní úrazy, se kterými se můžeme setkat hlavně u malých fotbalistů, hokejistů, basketbalistů nebo volejbalistů, patří jednoznačně zlomeniny rukou a nohou, vymknuté kotníky, poranění kolene nebo poranění hlavy (tržné rány, lehké či střední otřesy mozku).

Čtvrtina českých rodičů vybírá kroužky pro své dítě podle toho, zda jim přijdou bezpečné či nikoliv. Podle průzkumu pojišťovny MetLife se úraz v rámci sportovních kroužků stal necelým 20 % dětí, zatímco ve škole nebo školce již utrpělo úraz více než 30 % z nich. Proto je zásadní, aby vaše dítě, ať už se bude účastnit mimoškolních aktivit, nebo ne, bylo pojištěné. „S přihlédnutím ke statistikám doporučujeme, aby rodiče pojištění dětí při nástupu do školy a účasti na různých sportovních aktivitách rozhodně zvážili,“ vysvětluje Tereza Kůželová z MetLife. „Názor, že pojištění pro děti je zbytečné, protože děti rodinu na rozdíl od rodičů neživí, je bohužel docela rozšířený. Ano, děti nemají žádný příjem, ale není pravda, že jejich případný úraz nebo dlouhodobou nemoc rodinný rozpočet nijak nepocítí. Právě naopak – děti se v průběhu léčby většinou neobejdou bez neustálé péče dospělé osoby a ne každá maminka je v domácnosti a ne všichni mají k dispozici babičky či dědečky, kteří se o dítě v případě potřeby postarají.“

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama