reklama

První výroční filmové ceny TRILOBIT 2019 budou rozdány již tuto neděli

reklama

Nejlepší počiny ve filmu a v televizi za loňský rok se v neděli 20. lednadočkají prvních ocenění. Vítězové budou vyhlášeni během slavnostního večera 32. audiovizuálních cen TRILOBIT 2019 v Kulturním domě Plzeňka v Berouně. Tato významná událost rovněž vstoupí na obrazovky České televize ve 20.20 hodin na programu ČT art. Večer filmových ocenění Českého filmového a televizního svazu FITES se odehraje v moderaci Martina Myšičky a za hudebního doprovodu písničkáře Vladimíra Merty a zpěvačky i houslistky Jitky Šuranské. Motto tohoto ročníku zní „Na světle a ve stínu“ a hlavní pozornost bude upřena na oceněné filmy a jejich tvůrce, kteří vyvstanou „ze stínu do světel ramp“.

Den udílení TRILOBITů bude uvozen doprovodným programem s názvem „Dopoledne s Večerníčkem“ pro nejmladší diváckou generaci v Městském kině Beroun. 32. ročník audiovizuálních cen TRILOBIT 2019 pořádá Český filmový a televizní svazu FITES s městem Beroun a Městským kulturním centrem Beroun.

„Akce, jako je TRILOBIT, jsou pro mne výjimečné, je to vlastně adrenalin a zároveň rád předávání těchto cen podpořím. Na moderování letošního udílení se těším i netěším, protože je to pro mne vždy skok do hluboké vody, a k tomu v přímém přenose. Navíc hlavní změnou je, že tentokrát budu večer moderovat sám, což mne i trochu mrzí, předchozí spolupráce nejprve
s Hynkem Čermákem a pak i s Vasilem Fridrichem byla výborná a oba pánové mi byli vlastně oporou. Ovšem respektuji zadání organizátorů a přiznávám, že je to zase nová výzva. Budu však spolupracovat s Vladimírem Mertou, který sice nebude moderátor, nýbrž jakýsi muzikant „trubadúr“ večera, takže nakonec vlastně tak úplně sám nebudu,“
říká herec a moderátor Martin Myšička, který stane za moderátorským pultem cen TRILOBIT 2019 potřetí v řadě.

Scéně bude opět dominovat polopropustná projekční plocha pro tentokrát lemovaná televizními obrazovkami a na každé poběží v danou chvíli jiný obraz, představující idylické i rozporuplné stránky světa, ve kterém žijeme. Tento scénický motiv má evokovat okénko 35 mm filmového pásu, předchůdce moderních filmových médií. V popředí kamer se ocitnou oceněné snímky, filmaři a tvůrci a dají divákům v sále i u televizních obrazovek blíže nahlédnout pod pokličku nejen své filmařiny, ale i tematického a hodnotového zaměření svých děl. Reflexí jejich práce budou též výroky porotců, ale třeba i cena diváků, hudební komentáře, scénické navození atmosféry či pantomimické vyjádření témat, hodnot a kvalit filmů navržených porotami k ocenění. Prostor pro své názory dostanou i berounští občané.

Názvy vítězných děl drží pořadatelé a odborná i dětská porota ještě v tajnosti, již teď je ale známo, že i letos najde nového držitele ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA – ZLATÝ CITRÓN, udělovaná za nechvalný čin. Odborná porota rovněž prozradila, že o CENU FERDINANDA VAŇKA, která oceňuje díla za přínos rozvoji občanské společnosti, se podělí po vzoru minulého ročníku dva laureáti. Letošní novinkou je divácká cena pro filmový počin, o němž hlasovali diváci v rámci doprovodného programu v Městském kině Beroun během víkendu 5. a 6. ledna. Nestatutární CENU DIVÁKŮ – BEROUNSKÝ KLEPÁČEK předá tvůrci vítězného filmu vylosovaný divák rovněž v rámci slavnostního večera 20. ledna.

Kritériem hodnocení audiovizuálních cen TRILOBIT, jež se zrodily už v 60. letech minulého století, není vyzdvihovat filmová a televizní díla podle sledovanosti a momentální popularity, ale poukazovat na jejich umělecké kvality sdělení, nadčasové hodnoty a společenský přínos. Ve dvaatřicátém ročníku cen TRILOBIT 2019 bude uděleno celkem 12 cen. O Hlavní cenu TRILOBIT 2019, trojici cen TRILOBIT 2019, CENU VLADISLAVA VANČURY, dvojici CEN FERDINANDA VAŇKA, CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO, „sladkou“ a „kyselou“ ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY, CENU DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK 2019 a poprvé i CENU DIVÁKŮ – BEROUNSKÝ KLEPÁČEK se uchází celkem 104 přihlášených titulů hodnocených odbornou porotou a 23 snímků s dětskou či rodinnou tematikou, jež hodnotila dětská porota. Ve finálovém kole tohoto ročníku jsou síly hrané a dokumentární tvorby vyvážené. Ceny TRILOBIT z křišťálového skla pocházejí ze sklárny Rückl Crystal a symbolizují skálu, v níž byli trilobiti nacházeni. Pro tento ročník získaly trofeje inovativní podobu a již čekají na své majitele.

Vstupenkyna slavnostní udílení cen TRILOBIT 2019je možné zakoupitod 7. ledna
v Městském informačním centru Beroun za 250 Kč. 
Součástí vstupenky je pozvání na raut po skončení programu. Více informací je možné získat na tel. 311 654 321 či emailu mic@mkcberoun.cz. Večer začíná v 19 hodin.

Jedno z nejstarších filmových ocenění najde své dějiště v městě Beroun po devatenácté v řadě a také letos zve na doprovodný program. 5. a 6. ledna se uskutečnily projekce filmů, „o nichž mluvila porota jako o žhavých kandidátech na ocenění“. V tomto projektu s názvem „Cena diváků“ hlasovali diváci o svém vítězném snímku. Tradiční „Dopoledne s Večerníčkem“opět nabídne nejmenšímu publiku pásmo oblíbených večerníčků a také kvíz o ceny s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou, a to v neděli20. ledna od 10 hodin v Městském kině Beroun. Vstup včetně doprovoduje zdarma. Bližší informace o programu a cenách TRILOBIT jsou k dispozici na www.cenytrilobit.cza na www.kinoberoun.cz.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama