reklama

Rakovina prsu postihuje i mladé ženy. Ohroženi jsou i muži

reklama

Preventivní vyšetření prsu by mělo být samozřejmostí pro každou ženu i v mladším věku. Riziko karcinomu prsu se zdaleka netýká jen žen ve skupině nad 45 let, ale postihuje i ženy mladší. Rakovina prsu ohrožuje ale i muže.

 „Screeningem prsu u žen nad 45 let se prokáže nádor v nehmatném stadiu asi u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných. Některá pracoviště uvádí dokonce výskyt u 11 našich pacientech z 1000,“tlumočí celorepublikové statistiky sonografistka MUDr. Eva Hledíková z Perfect Clinic. Statistiky dokládají, že výskyt zhoubného nádoru roste s věkem. „U žen nad 45 let, které podléhají screeningu, se počty nádoru prsu v populaci zvyšují, ale zvyšuje se současně počet záchytu ve 1 stádiu, tedy vyléčitelném. Snižuje se úmrtnost a zvyšuje se tak počet úplných vyléčení,“ konstatuje MUDr. Eva Hledíková.

Ohrožena i mladší generace

Ovšem i v mladší generaci (cca 20 –  40 let ) přibývá více pacientek: „U mladých žen se absolutní počty nádoru prsu zvyšují jen o desítky, tedy málo. Nicméně tím, že standardně plošně nejsou nijak vyšetřované, přichází často až v pozdním stadiu k prvnímu vyšetření,“upozorňuje mamoložka z Perfect Clinic Renáta Kalajovás tím, žeprávě včasná diagnóza karcinomu prsu je hlavním smyslem screeningových vyšetření.

Uvažujete o zvětšení prsou? Nechte se vyšetřit mamologem

Nejčastější estetickou operací u nás je zvětšení poprsí nebo jejich modelace. Každý rok tyto zákroky postupuje tisíce žen. Před samotným operačním zásahem by si ale každá žena měla zajít na preventivní mamologickou, prohlídku prsou, jejíž součástí je i sonografie. Ta kromě jiných změn v tkáni odhalí přítomnost karcinomu či vyšší riziko jeho vzniku.

Primárním cílem preventivního předoperačního vyšetření je odhalit všechny nemocné pacientky.  A přestože výsledek mamologického vyšetření není pro zvětšení či modelaci prsou povinné předložit, měli by se o to snažit nejen lékaři, ale především ženy samy

„Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu a provádí mamaplastiku (modelaci) zdravého prsu,“  říká plastický chirurg MUDr. Roman Kufa a dodává „Pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku, neboť v důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít k odstranění prsu, má větší pravděpodobnost vyléčení z rakoviny prsu, jestliže se nádor zjistí v nehmatném stadiu, a zároveň se tak předejde šíření maligního nádoru, které může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat. “

Ohrožení jsou i muži
I muži mohou onemocnět rakovinouprsu, jedná se ale o diagnózu vzácnou. Ročně je hlášeno okolo 40 případů tohoto onemocnění u mužů k cca 5800 případů rakovinyprsuu žen. „Rakovinaprsuu mužů se projevuje bulkou pod bradavkou nebo u dvorce. Dochází ke vtažení nebo deformaci bradavky. Muži často přichází již s pokročilým prsním nádorem ve formě kožního vředu. Rakovinau mužů se léčí stejně jako u žen operací s následnou onkologickou léčbou. Muži s rakovinouprsuby měli být geneticky vyšetřeni, říká mamoložka MUDr. Renata Kalajová a dodává: „Muži se na rozdíl od žen nemusí preventivně pravidelně samovyšetřovat. Je ale důležité, pokud je BRCA pozitivní jejich matka, nechat se také geneticky vyšetřit, protože BRCA gen, který může za vznik rakovinyprsunejen u žen, ale i mužů, je dědičný z 50% bez rozdílu pohlaví.“

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama