reklama

Samá práce a žádná zábava? Zaměstnanci, kteří zabezpečují IT systémy, týdně v práci šest hodin „prolelkují“

reklama

Až 85 % zaměstnanců v oboru kyberbezpečnosti se v pracovní době věnuje volnočasovým aktivitám. Většina z nich touto činností stráví kolem šesti hodin týdně, tedy o hodinu více než ostatní pracovníci téže firmy. Důvodem může být potřeba odreagovat se od náročné práce, což je ostatně nejčastěji uváděný důvod, proč lidé z kyberbezpečnostní branže odcházejí. Na tuto skutečnost upozorňuje nová zpráva společnosti Kaspersky nazvaná Jak řídit tým zaměřený na bezpečnost IT.

Práce v kyberbezpečnosti s sebou přináší mnohé rutinní, neustále opakované úkoly, což má neblahý vliv na produktivitu i motivaci. Nárůst práce z domova navíc dále rozostřil hranice mezi pracovní dobou a volným časem. Kombinace těchto faktorů může vést k situacím, kdy se zaměstnanci nedokážou na práci pořádně soustředit.

Pro účely své analýzy provedla společnost Kaspersky průzkum mezi 5 200 zaměstnanci z oboru IT bezpečnosti a kyberbezpečnosti po celém světě včetně České republiky. Podle tohoto průzkumu patří mezi jejich nejčastější nepracovní aktivity v pracovní době čtení zpráv (42 %), sledování videí na YouTube (37 %) a sledování filmů či televizních seriálů (34 %). Zhruba třetina respondentů se věnuje cvičení (31 %), resp. četbě odborné literatury (33 %). Proč se věnují těmto aktivitám během pracovní doby? Respondenti ze střední Evropy, konkrétně pak z České republiky, Polska a Maďarska, nejčastěji uvádějí, že si potřebují udělat přestávku mezi jednotlivými pracovními úkoly nebo mají nepravidelnou pracovní dobu, takže si to mohou dovolit (v obou případech to uvedlo 43 % respondentů).

Pokud se tím nesnižuje produktivita práce, není to problém

Kromě toho je téměř polovina pracovníků z kyberbezpečnostních oddělení (46 %) přesvědčená, že jejich bývalí kolegové svou práci opustili kvůli její přílišné náročnosti. Tento názor celosvětově sdílí 41 % zaměstnanců všech oddělení, nejen IT (ve střední Evropě to uvedlo dokonce 49 % respondentů). Takřka třetina (29 %) Středoevropanů opouští tyto pozice kvůli nízké mzdě. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci zároveň tráví více času volnočasovými aktivitami, to může působit paradoxně, ovšem podle 48 % respondentů je únik k zábavě a zálibám právě důsledkem přílišných pracovních nároků spíše než nuda či nedostatek práce – zaměstnanci si mezi jednotlivými úkoly potřebují odpočinout. Při současné převládající práci z domova se navíc některé pracovní činnosti nebo schůzky konají mimo obvyklou pracovní dobu. Trvá-li práce déle, záleží na přestávkách ještě víc, aby si zaměstnanci po celý prodloužený pracovní čas udrželi produktivitu.

Skutečnost, že si zaměstnanci odskakují od práce k volnočasovým aktivitám, nepovažuji za problém. Firmy by měly kontrolovat, zda pracovníci plní zadané úkoly, a ne počítat, kolik hodin stráví u svých zálib. Třeba sledování videí navíc může k práci patřit, lidé z nich mohou získávat cenné informace pro řešení problémů. A pokud práce pro někoho není zajímavá a nedostává jasné úkoly, je logické, že začne dělat něco jiného, dokonce i v kanceláři,“ komentuje to Andrej Jevdokimov, šéf divize IT bezpečnosti ve společnosti Kaspersky.

„Zaměstnanci by měli mít jasné cíle, kritéria pro hodnocení výkonu a srozumitelný systém, kterým lze měřit rychlost a kvalitu jejich práce. Pokud nemají volnočasové aktivity vliv na pracovní výkonnost, není důvod vnímat je jako problém. Ten přichází pouze v případě, kdy výkonnost klesá nebo se liší od výkonnosti ostatních pracovníků. Úkolem manažera je pak příslušné zaměstnance o jejich snížené produktivitě neprodleně informovat a společně s nimi hledat řešení problému,“ souhlasí Sergej Soldatov, šéf centra pro bezpečnostní operace Kaspersky.

Bezpečnostní experti společnosti Kaspersky doporučují při řízení týmů zaměřených na kyberbezpečnost dodržovat následující pravidla:

  • vždy je nutné zajistit, aby firma měla dostatek bezpečnostních pracovníků. Doporučuje se jeden expert na kyberbezpečnost na každých deset zaměstnanců IT oddělení;
  • v bezpečnostním centru s nepřetržitým provozem 24 hodin denně by mělo pracovat alespoň pět zaměstnanců zodpovědných za monitoring, práci ve směnách organizujte tak, aby zaměstnanci nebyli přepracovaní;
  • standardní úkoly spojené s IT bezpečností je dobré outsourcovat. Interní zaměstnanci tak budou mít více času na úkoly, které se konkrétně týkají vaší firmy, a na ochranu IT infrastruktury;
  • zadávejte zaměstnancům rozmanité a nestandardní úkoly, aby jejich práce nesklouzla do rutiny a aby mohli pořád profesionálně růst.

Uvedená hodnota tvoří medián neboli střední bod, který dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Medián lépe vyjadřuje skutečný stav, neboť čistý aritmetický průměr výrazně ovlivnila malá skupina zaměstnanců, kteří tráví volnočasovými aktivitami podstatně delší dobu.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama