reklama

Jak si před Vánocemi udržet motivovaný a produktivní tým? Vsaďte na flexibilní pracovní dobu či oběd zdarma

reklama

Udržet motivaci a produktivitu pracovního týmu v týdnech a dnech před Vánocemi může být pro firmy nelehký úkol. Podle aktuálního průzkumu společnosti MetLife bývá prosinec pro téměř polovinu zaměstnanců nejvíc stresujícím měsícem v roce. Co v tomto období pomůže? Třeba vidina finančních bonusů či flexibilní pracovní doba, ale i takové zdánlivé maličkosti jako pochvala či oběd zdarma.

Vánoční čas je tradičně spojován s radostí, slavnostní atmosférou a rodinnou pohodou. Pro firmy ovšem týdny před svátky mnohdy představují obzvláště složité období. Z nejnovější studie společnosti MetLife vyplývá, že prosinec je nejvíce stresujícím měsícem pro 42 % lidí. Zaměstnanci ve vidině blížícího se volna polevují v soustředění i práci, mnozí mohou být frustrovaní a stresovaní z toho, že si sváteční přípravy nemohou užívat s rodinou a blízkými. Firmy se rovněž potýkají s narůstající absencí pracovníků, kteří si často své volno vybírají právě před koncem roku.

Podle personalistů je důležité si na pracovišti udržet pozitivní a produktivní náladu. „Vedení společnosti by samozřejmě i v tuto roční dobu mělo jít příkladem a zůstat v plném nasazení. Důležité je též povzbudit pracovníky pochvalou a poděkovat jim za jejich celoroční úsilí,“ říká Lada Serreli, personální ředitelka ze společnosti ZKL. Právě uznání zásluh má podle ní na udržení i zvýšení pracovní morálky značný vliv. Studie personální společnosti O.C. Tanner potvrzuje, že 70 % zaměstnanců, kteří se dočkali uznání své práce, je se svým zaměstnáním spokojeno. Z těch, kterým se uznání nedostalo, to naproti tomu je jen 39 %.

Dalšími způsoby, jak udržet pracovníky motivované jsou různé finanční bonusy, například ve formě podílu na zisku společnosti za uplynulý rok. Vzhledem k tomu, že mnoho zaměstnanců má před Vánocemi problém sladit pracovní povinnosti s těmi rodinnými, je vhodné podpořit jejich pracovní nasazení pružnou pracovní dobou, případně možností práce z domova. „Pokud je pružná pracovní doba neslučitelná se zaměřením firmy, lze v tomto ohledu zaměstnancům vyjít vstříc alespoň tak, že jim zaměstnavatel umožní dřívější odchod nebo omezí práci o víkendech a přesčasy,“ dodává Lada Serreli.

K udržení motivace pak pomáhají i drobné pozornosti jako třeba občerstvení či káva zdarma. Podle průzkumu americké společnosti Seamless vnímá 60 % zaměstnanců jídlo zdarma poskytnuté zaměstnavatelem jako formu úcty a respektu, která rovněž zvyšuje jejich produktivitu. Téměř samozřejmostí by pak měl být firemní vánoční večírek nebo alespoň setkání u oběda. Zde ovšem platí, že by se akce měla konat nejlépe v pracovní době, aby se pak zaměstnanci ve svém volnu mohli věnovat rodině a blízkým.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama