reklama

Slavnostní křest kalendáře Proměny 2020 vyvrcholil dražbou – největší zájem byl o fotografii Chantal Poullain

reklama

Anna Fialová, Hana Vagnerová, Marek Zelinka, Petr Čtvrtníček, Iva Janžurová, Šárka Vaculíková, a další známé osobnosti si nenechaly ujít křest charitativního kalendáře Proměny 2020, který se konal 27. listopaduv příjemném prostředí francouzské restaurace Cafe de Paris (Velkopřevorské nám. 4) na Malé Straně.

Hvězdní hosté byli zároveň aktéry proměn zvěčněných na stránkách oblíbeného kalendáře. Křest tradičně provázela dražba jednotlivých fotografií, jejíž výtěžek, stejně jako peníze z prodeje kalendářů, směřuje na podporu projektů Nadace Archa Chantal. Na křtu také na podporu Nadace vystoupilaa zazpívala Bára Basiková. Nejvyšší částku z celkových 841 932 Kč na konto nadace přinesla proměna Chantal Poullain za Avatara. Ředitelka Nadace Archa Chantal Šarka Nečasová nešetřila slovy díků: „Byl to krásný a pro naši nadaci mimořádně úspěšný večer!  Ráda bych poděkovala všem, kteří se na tvorbě kalendáře podíleli, a zejména pak dražitelům a dárcům, kteří nás podpořili touto neuvěřitelnou částkou. Tyto prostředky nám pomohou uskutečnit projekt na nově vybudované dětské psychiatrické klinice ve FN Brně-Bohunicích a taktéž podpoříme dětskou kliniku na oddělení dědičných metabolických poruch ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.“ Zvláštní poděkování náleží dlouholetému sponzorovi Nadace Archa Chantal a dražiteli Milanu Friedrichovi (@friedrichcz), který prostřednictvím koupě obrazů Avatar s Chantal Poulain a Jackie Aničky Fialové v rámci dražby přispěl nejvyšší částkou. Současně bychom rádi poděkovali společnosti Pivovar Kamenice s.r.o., která nás podpořila sponzorským darem.

Kalendář Proměny 2020 je v prodeji tradičně ve větším a menším formátu za 350 Kč a 1000 Kč jak na webu www.kalendarpromeny.cz, tak ve vybraných knihkupectvích. Zakoupit jej znamená nejen přispět na dobrou věc, ale také zpříjemnit sobě či blízkým každý měsíc roku 2020 hvězdnými  společníky. Na obdivuhodných proměnách s fotografem Petrem Kurečkou spolupracovaly vizážistky Kamila Brunias a Kateřina Krobová, kostýmní výtvarnice Ilona Špačková. O produkční část se postaral Ladislav Krapek s Romanou Pospíšilovou ze společnosti LakProdukce. Francouzská restaurace Cafe de Paris na Malé Straně se poskytnutím prostorů pro listopadovou charitativní dražbu stala dalším členem rodiny sponzorů Nadace Archa Chantal.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama