reklama

Spolupráce malíře Adama Jílka s Art for Amnesty pomáhá boji za lidská práva

reklama

Art for Amnesty je projekt neziskové organizace Amnesty International, který propojuje svět umění se světem lidských práv. Jedním z umělců, kteří se rozhodli k tomuto projektu připojit, a propůjčit tak svůj talent a čas boji za lidská práva, je malíř Adam Jílek. Společně s Art for Amnesty uspořádali na podzim 2017 neveřejnou prodejní výstavu s názvem Absence společenských norem pro podporovatele Amnesty International.

Výtěžek z akce je určen na podporu ochrany lidských práv a nespravedlivě vězněných nebo boje proti mučení. Adam Jílek se tak společně s Art for Amnesty snaží otevřít debatu o útlaku svobody slova a lidských práv a jiných druhů nesvobody.

Adam Jílek (*1989), který patří k nejzajímavějším osobnostem nejmladší generace výtvarníků, je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha soukromých sbírkách nejen v Evropě, ale i v Saudské Arábii, Austrálii a USA. Prošel mnoha ateliéry od klasické malby až po restaurování klasických děl. Za tu dobu si stihl vyvinout výrazný formální i obsahový rukopis.

U jeho tvorby lze vysledovat jednu stěžejní linii, která se vine celou jeho malířskou tvorbou. Tato linie se vztahuje k základním věcem lidského bytí, jako je animalita, agrese, smrt a možnosti libosti v podmínkách tohoto světa. Jakkoliv mohou takto pojmenovaná témata vyvolávat pachuť patetismu a přílišné existencionální tíhy, autor nemá potřebu se k nim z tohoto úhlu stavět.

Poslední cyklus obrazů je věnován čistotě a neposkvrněnosti těla i duše zvířat, kdy je jejich charakter oproštěn od lidských vlastností, jako jsou například zášť nebo závist. Dominantní barvou obrazu je bílá, symbolizující klid, harmonii a zamýšlenou čistotu. Děj obrazu se pak odehrává především ve výrazu a očích němých tváří. Zvířata, která bývají v uměleckých dílech často opomíjena, jsou ústředním prvkem tvorby Adama Jílka.

Propůjčuje zvířatům lidský charakter a snaží se o zdůraznění jakési satiry a ironie, která z toho plyne.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama