reklama

Tajemník Městského úřadu Dobříš se stal eOsobností eGovernmentu v kategorii měst

reklama

Magazín Egovernment vyhlašoval 20. března osobnosti, které se nejvýrazněji zasloužily o posun elektronizace státní či veřejné správy v České republice. první místo v kategorii měst obsadil tajemník MÚ Dobříš Radek Řechka. 

V letošním roce se sešlo celkem 128 nominačních formulářů z celé České republiky, které se týkaly 35 osobností. Během večera pak byli vyhlášeni vítězové v kategoriích obce, města, kraje a centrální úřady.

Soutěž eOsobnost připravuje magazím Egovernment, jehož zástupci prostřednictvím soutěže oceňují osobnosti státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěli a dále přispívají k realizaci, posunu nebo propagaci elektronizace veřejné správy.

Ocenění si tajemník městského úřadu Radek Řechka velmi váží. „Pro mě je toto ocenění jakousi satisfakcí za svou snahu dělat věci profesionálně a pořádně. Poslední dobou jsem cítil různé tlaky ze svého okolí na mou osobu při zavádění nového Nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR), aby se tato pravidla aplikovala na úřadě „amatérsky“ za co nejlevnější cenu. Nutno dodat, že to bylo hlavně od lidí, kteří nejsou odborníci v daném oboru. Myslím, že toto ocenění, které jsem získal i právě za osvětu v rámci GDPR přesvědčí ony pochybovače a kritiky o tom, že cesta, kterou jsem nastavil, je ta správná a že odborné věci by měli dělat odborníci. I zde dvojnásob platí: nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci,“ uvedl tajemník úřadu Radek Řechka.

Městský úřad Dobříš má samozřejmě v plánu nadále rozšiřovat a zkvalitňovat proces elektronizace. „Ocenění mi vlilo další impuls do žil a získal jsem zase chuť posunovat věci dále. I do budoucna připravujeme další elektronizaci na našem úřadě a na některé nové věci jako např. elektronickou desku nebo vyvolávací systém se občané mohou těšit v brzké době. To je ale jen zlomek, neboť to hlavní se nyní odehrává na pozadí fungovaní úřadu. Nařízení na ochranu osobních údajů jsem již zmínil, ale s tím souvisí i reorganizace spisové služby v návaznosti na archivaci a skartaci. Dále nás pak čeká zavedení elektronické identifikace (eIDAS) a další a další věci. Postupně bych rád elektronizoval i některé zásadní procesy na úřadě, které se doposud ještě řeší složitou papírovou formou,“ řekl Radek Řechka.

Nad letošním ročníkem soutěže zaměřené na osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj elektronizace veřejné správy v ČR, převzali záštitu vládní zmocněnec pro ICT a digitalizaci – Ing. Vladimír Dzurill, náměstek ministra vnitra pro ICT – JUDr. Jaroslav Strouhal a prezident ICT Unie Mgr. Zdeněk Zajíček. Generálním partnerem je společnost GORDIC spol. s.r.o.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama