reklama

Umění v prostoru promění Karlín v galerii

reklama

Pražský Karlín se od 6. června až do 1. října stane dějištěm nové přehlídky výtvarného umění pod širým nebem m3/Umění v prostoru. Cílem pozoruhodného počinu uměleckého studia Bubec, za podpory Galerie hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Městské části Praha 8 a KPMG Česká republika, je ozvláštnit vnitřní prostor metropole, zprostředkovat návštěvníkům i obyvatelům města kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím aktivně vytvářet nové územní kontexty.

Festival m3/Umění v prostoru je koncipován jako intermediální se záběrem od klasické sochy přes instalace až po street art. Zahájení čtyřměsíční expozice se uskuteční 6. června od 18 hodin, na slavnostní vernisáži v Kaizlových sadech zahraje zdarma kapela Please The Trees.

„V Praze je několik výborných hudebních a divadelních festivalů, ale schází kvalitní přehlídka současného vizuálního umění a zejména takového, které komunikuje s veřejným prostorem. Vystavena budou díla vytvořená přímo pro tento festival, některá vznikají formou rezidenčního pobytu vybraných umělců ve studiu Bubec v Praze – Řeporyjích. V Umělecké radě festivalu působí odborníci z GHMP, IPRu, AVU, UMPRUM a studia Bubec, kteří vybírají nového kurátora pro každý ročník festivalu. Zvolený kurátor navrhuje téma, lokalitu a vybírá umělce,“ představil novinku umělecký ředitel přehlídky Čestmír Suška.

Zastřešujícím tématem m3/Umění v prostoru pro rok 2017 stalo úsloví Na hraně. „Přehlídka se chce zabývat například i vztahem mezi centrálním a lokálním, tradičním a zpochybňujícím, oficiálním a spontánním. To se v praxi projevuje úmyslným zařazením umělců působících mimo metropoli nebo zapojením akademické i streetartové scény,“ vysvětlili kurátoři letošní přehlídky Radek Wohlmuth a Daniela Kramerová. V rámci prvního ročníku své práce představí Matěj Frank, Jakub Geltner, Kryštof Kaplan, Lenka Klodová, Pavel Korbička, Vojtěch Míča, Aleš Novák, Jan Paclt, Martin Skalický, Petr Stibral, Čestmír Suška, Samuel Šrom, Timo, Jan Zdvořák a ZEB ONE.

Každý ročník se bude konat v jiné pražské čtvrti a s jiným tématem. Proč byl napoprvé vybrán právě Karlín? „Dynamicky se rozvíjející Karlín je prostředím na dosah od městského centra, v němž se na malé ploše setkávají prvky tradičního industriálního předměstí s unikátním architektonickým reziduem éry reálného socialismu včetně zbytků původní sochařské výzdoby a nově se rozvíjející zónou kancelářských budov. Ohnisko lokality tvoří mohutný barokní objekt bývalé Invalidovny s půvabnou zahradou čekající, který po rekonstrukci čeká alespoň částečné zpřístupnění veřejnosti,“ odpověděli Radek Wohlmuth a Daniela Kramerová.

Přehlídku m3/Umění v prostoru provází bohatý doprovodný program pro veřejnost: Výtvarné dílny, performance, hudební a divadelní představení vytvořené speciálně pro tuto příležitost – včetně nově vzniklého Opuštěného festivalu, který bude mít v pražském Karlíně premiéru. Nebude chybět diskusní a přednáškový panel, zaměřený na obecnou problematiku veřejného prostoru i konkrétní témata týkající se Karlína.

Generálním partnerem festivalu je společnost KPMG ČR. „Záleží nám na prostředí, jehož jsme součástí. Dlouhodobě sídlíme v pražském Karlíně a partnerství festivalu vnímáme jako možnost podílet se na rozvoji čtvrti, odkud podnikáme,“ uvedl Radek Halíček, řídící partner KPMG Česká republika. Festival m3/Umění v prostoru se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a MČ Praha 8.

 

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama