reklama

Vakcína proti chřipce Influvac Tetra pro sezonu 2019/2020 je již v české distribuci

reklama

Společnost Mylan informovala o dodávkách vakcín proti chřipce Influvac Tetra pro sezonu 2019/2020. Tato kvadrivalentní vakcína je již v distribuci a vakcíny budou postupně k dispozici v lékárnách a v ordinacích praktických lékařů. S podzimem začíná očkovací sezona. 

Influvac Tetra chrání před čtyřmi kmeny chřipkových virů. Očkovací látka vakcíny je každý rok odlišná, protože vychází z předpovědi odborníků, jaké podtypy chřipkového viru budou v populaci kolovat. Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců mezi prosincem a březnem. Nejvhodnější doba k očkování je od září do listopadu. Očkovat lze i později, např. na začátku chřipkové epidemie, je však třeba vzít v úvahu, že ochrana nastoupí až za cca 14 dní.

Sezonní chřipka představuje závažný zdravotní problém, který může vést k těžkému onemocnění i úmrtí, a to hlavně u rizikových skupin populace, do kterých spadají osoby s vysokým rizikem závažného onemocnění nebo komplikací v případě infekce, jako jsou starší lidé, osoby s chronickými onemocněními, těhotné ženy a děti ve věku 6 měsíců až 5 let.

V chřipkové sezoně 2018/2019 vyhledalo v České republice praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou celkem 996 tisíc osob. Z toho 625 muselo být hospitalizováno v režimu intenzivní péče a 195 zemřelo.

Podle světové zdravotnické organizace vedou každoroční epidemie po celém světě odhadem ke 3 až 5 milionům závažných onemocnění a až k 650 000 úmrtí. Každý rok dostane 5 až 10 % dospělých a 20 až 30 % dětí chřipku.

V Evropě vede sezonní chřipka každoročně ke 4 až 50 milionům symptomatických případů a až k 70 000 úmrtí. V období let 2017 až 2018 došlo odhadem ke 152 000 úmrtí v důsledku chřipky.

Co je sezonní chřipka?

Sezonní chřipka je akutní respirační infekce způsobená virem chřipky, který se vyskytuje ve všech částech světa a může postihnout všechny věkové skupiny.1Chřipka se šíří hlavně kapénkovou infekcí, kdy osoby kašlou a kýchají, a nepřímo respiračními sekrety na rukou, kapesnících atd.5Každoroční chřipková sezona většinou nezačíná dříve než v polovině listopadu a běžně probíhá do konce května následujícího roku.

Chřipka je nakažlivé onemocnění s potenciálně závažnými důsledky, hlavně u vysoce rizikových skupin. Často jí však lze předejít. Znalosti o šíření infekce a prevence jsou zásadní pro snížení počtu onemocnění, hospitalizací a předčasných úmrtí. Navzdory krátkému trvání onemocnění u některých pacientů je chřipka spojena s významnou každoroční ekonomickou a zdravotnickou zátěží.5V Evropě se náklady spojené s chřipkovými onemocněními (náklady na hospitalizaci, ušlá mzda v důsledku absence v práci nebo náklady spojené s návštěvami praktického lékaře) pohybují v rozsahu 6 až 14 miliard eur ročně.

Kromě osobních ochranných opatření za účelem snížení rizika přenosu chřipky (zvýšená hygiena – častější mytí rukou a dezinfekce povrchů, vyhýbání se kontaktu s nemocnými a přelidněným prostorům)5je vakcinace nejlepším způsobem, jak chřipce předejít.1, 5Vakcinace je důležitá zejména pro osoby s vysokým rizikem závažných komplikací, jako jsou těhotné ženy, děti ve věku 6 měsíců až 5 let, starší lidé, osoby s chronickými onemocněními a zdravotníci.1Imunitní odpověď a ochrana se rozvíjí 10 až 14 dní po vakcinaci.7Vakcinace proti chřipce probíhá obvykle v říjnu až listopadu, než chřipka začne kolovat v populaci. Nikdy ale není pozdě nechat se očkovat, i když chřipková epidemie již propukla. Vakcinace zvyšuje pravděpodobnost ochrany před infekcí a snižuje závažné komplikace onemocnění.

„Vysoká úroveň imunizace je zásadní a imunita komunity hraje důležitou roli,“ říká dr. Bram Palache, vědec zabývající se vakcínami proti chřipce, FluPal Consultancy B.V. (NL). „Imunita komunity, označovaná jako skupinová imunita, vzniká, když je vysoké procento populace chráněno vakcinací proti viru, což znesnadňuje šíření onemocnění, jelikož je pouze málo lidí náchylných k infekci. Skupinová imunita je zvláště důležitá pro ochranu osob, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů. Doporučovaný poměr pokrytí vakcinací proti chřipce pro vysoce rizikové osoby v populaci je 75 %.“

Mylan a chřipka

Jedním z hlavních cílů společnosti Mylan v rámci její snahy o zlepšení celosvětového zdraví je poskytovat vysoce kvalitní léky. Po mnoho let byla společnost Mylan spolehlivým partnerem při vakcinaci proti chřipce se svou trivalentní vakcínou proti chřipce, kterou od sezony 2018/2019 postupně nahradila vakcína kvadrivalentní Influvac® Tetra.

Influvac® Tetra je vakcína indikovaná jako profylaxe chřipky, a to zejména u jedinců se zvýšeným rizikem přidružených komplikací. Influvac® Tetra je indikována u dospělých a dětí od 3 let věku.

Sezonní chřipka je závažný zdravotní problém, který může vést k těžkému onemocnění a úmrtí u vysoce rizikových populací. Nejúčinnějším způsobem ochrany proti chřipce je vakcinace. Vakcína proti chřipce je doporučována WHO1vzhledem k příznivému poměru výhod a rizik.

Společnost Mylan se svojí vakcínou Influvac®Tetra nadále pomáhá chránit společnost proti chřipce.

Influvac® Tetra injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je léčivý přípravek určený k subkutánnímu/intramuskulárnímu podání. Obsahuje povrchové antigeny viru chřipky (hemaglutinin a neuraminidáza). Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci k přípravku! O vhodném použití přípravku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem. Podobně jako ostatní vakcíny ani Influvac® Tetra nezaručuje 100% ochranu očkovaných osob. Vakcína je plně hrazena pro pacienty nad 65 let a v dalších případech stanovených příslušnými právními předpisy.

Vakcinační akce schválena Ministerstvem zdravotnictví České republiky 23. 4. 2019 – č. j. MZDR 17892/2019-2/OVZ.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama