reklama

VFN v Praze získala evropskou dotaci na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení

reklama

VFN v Praze zahájila v říjnu 2017 realizaci projektu „Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze“. Pořízení přístrojů výrazně přispěje ke zvýšení kvality vysoce specializované diagnostické a léčebné péče o pacientky se zhoubnými gynekologickými nádory (zhoubné nádory prsu, vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla, ovária, tuby a peritonea, gestační trofoblastická nemoc).

Pořizované vybavení odpovídá Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii dle Věstníku MZ ČR.  Nákup zařízení je zcela nezbytný pro zachování vysoké úrovně standardů poskytované onkogynekologické péče.

Realizace projektu přispěje prostřednictvím zvýšení úrovně vybavenosti centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii zejména:

– ke zkvalitnění diagnostiky,

– ke snížení zbytné zátěže pro onkologicky nemocné pacientky,

– k výraznému zvýšení efektivity využívaných technologií při poskytování péče onkologickým pacientkám.

Změny jsou očekávány v oblasti diagnostiky, léčby i následné péče
V oblasti diagnostiky povede zvýšení úrovně vybavenosti centra k větší dostupnosti moderních diagnostických přístupů, k lepší možnosti individualizovat diagnostický postup (např. doplnit cílené vyšetření, omezit indikace dalších zobrazovacích metod), a zkrátit tak dobu od diagnózy k léčbě. V neposlední řadě může užití moderních diagnostických metod, především expertní ultrazvukové vyšetření za využití high-end přístroje, šetřit kapacity dalších zobrazovacích metod (CT, MRI, PET).

V oblasti léčby povede zvýšení vybavenosti centra ke zlepšení technologické kvality operační léčby při kratším operačním času a menší krevní ztrátě (např. využití moderní elektrokoagulace), větší individualizaci operačního přístupu (možnost využití miniinvazivní chirurgie jako stupně ve výběru pacientek pro miniinvazivní či otevřený výkon, nebo chemoterapii s následnou operační léčbou), snížení invazivity operační léčby (využití laparoskopických metod) a zlepšení individualizace následné léčby (např. chirurgický staging a cílení radioterapie u lokálně pokročilých nádorů děložního čípku).

V oblasti následné péče povede zvýšení vybavenosti k zlepšení diagnostiky recidiv onemocnění a snížení nutnosti využívat další diagnostické, popř. i invazivní diagnostické přístupy.

Onkogynekologické centrum ve VFN je výjimečným pracovištěm v rámci poskytované péče v ČR a je největším onkogynekologickým centrem v ČR. V současnosti je jediným pracovištěm, které rutinně provádí rozsáhlé resekční výkony v pánvi, zahrnující pánevní exenterace a tzv. laterálně emendované resekce (LEER). Pro řadu center z ČR slouží jako konzultační pracoviště pro vzácné případy nebo složité výkony. Je jedním ze tří pracovišť v ČR s evropskou akreditací pro vzdělávání v oboru onkogynekologie (EBCOG). Slouží tak jako výukové pracoviště pro funkční specializaci v onkogynekologii pro celou ČR. Kvalitu Centra zvyšuje i výzkumná činnost na mezinárodní úrovni. Centrum je jedním z nejvyhledávanějších pracovišť pro stáže zahraničních lékařů v Evropě.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Investiční priorita: 06. 2. 56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.


reklama

reklama

reklama

reklama

reklama