reklama

Více jak 52 % Čechů se obává stáří. 44 % se setkalo s diskriminací kvůli věku

reklama

Drtivá většina Čechů (87 %) vidí seniory pozitivně jako obohacení společnosti, myslí si ale, že jsou nespokojení a většinou finančně nezajištění. Přitom většina seniorů vnímá své stáří pozitivně. 40 % si důchod užívá a 29 % se cítí stejně jako v mladším věku.Více jak polovina respondentů neví, na koho se obrátit, když potřebuje pomoci řešit problémy týkající se stáří – tedy zdravotní a sociální pomoc a poradenství, vyplývá z aktuálního průzkumu poradenského portálu Sue Ryder Neztratitsevestari.cz.

Více jak 52 % lidí, kteří jsou nyní v neseniorském věku, se dle průzkumu svého stáří obává. 45 % tuto otázku neřeší a pouze necelá 3 % se na důchod těší. Přitom většina seniorů vnímá své stáří pozitivně. 40 % si důchod užívá, 29 % se cítí stejně jako v mladším věku, ale 24 % seniorů se necítí ve svém věku dobře a obává se budoucnosti. Více jak 44 % se setkalo s nějakou formou diskriminace kvůli věku.

„Důležitým signálem pro společnost také je, že přes 56 % respondentů neví, na koho se obrátit, když potřebují pomoci řešit problémy týkající se stáří – tedy zdravotní a sociální pomoc a poradenství. To je jeden z důvodů, proč jsme zprovoznili poradenský portál Neztratitsevestari.cz, kde senioři i jejich rodiny najdou informace týkající se stáří, aktuální novinky i rady profesionálů, které pomohou při řešení životních situací,“ říká Denisa Ratajová, Sue Ryder.

Pouze 13 % Čechů vnímá seniory negativně jako přítěž. Většina (87 %) si cení jejich zkušeností a považuje je za obohacení společnosti. Celých 68 % si ale myslí, že senioři jsou většinou nespokojení a 74 % je toho názoru, že jsou většinou finančně nezajištění.

„O finanční zajištění seniorů by se dle většiny dotázaných (73 %) měl postarat stát, dle názoru 19 % by finance měla zajistit rodina, 6 % si myslí, že by se měl každý postarat sám o sebe. Dle názoru většiny (79 %) by se měl stát postarat i o sociální a zdravotní standard seniorů. 19 % Čechů je toho názoru, že by se v tomto ohledu měla postarat o seniory rodina a 4 % si myslí, že by se měl postarat každý sám o sebe,“ říká Tomáš Kučera ze společnosti Rondo Data, která průzkum realizovala.

Za největší hodnotu seniorů a stáří považují Češi zkušenosti (74 %) a moudrost (13 %).  Pouze 4 % si myslí, že nemá žádnou hodnotu.

Průzkum na vzorku 3000 respondentů realizovala společnost Rondo Data, která se zaměřuje na průzkumy veřejného mínění a výzkumy trhu.

www.rondodata.cz

Myslíte si, že jsou senioři pro společnost spíše:

Obohacením, předávají cenné zkušenosti Přítěží, musíme se o ně starat
87,46 % 12,54 %

 Jací si myslíte, že jsou senioři v ČR?

Spokojení Spíše spokojení Nespokojení Spíše nespokojení
3,30 % 28,96 % 36,05 % 31,68 %

Myslíte si, že jsou senioři v ČR (dostatečně) finančně zajištěni?

Ano Většina ano Ne Většina ne
3,11 % 22,50 % 36,01 % 38,39 %

Kdo by se měl hlavně starat o finanční zajištění seniorů?

Každý by se měl postarat sám o sebe Postarat by se o seniory měla jejich rodina Postarat by se měl stát Postarat by se měly neziskové organizace
6,11 % 18,76 % 73,28 % 1,36 %

Kdo by se měl hlavně starat o sociální a zdravotní zajištění seniorů?

Každý by se měl postarat sám o sebe Postarat by se o seniory měla jejich rodina Postarat by se měl stát Postarat by se měly neziskové organizace
3,94 % 15,35 % 78,67 % 2,04 %

Víte, na koho se obrátit, když potřebujete pomoci řešit problémy týkající se stáří / když hledáte zdravotní a sociální pomoc a poradenství?

Ano Ne
43,78 % 56,22 %

Byli jste někdy svědky nebo jste se osobně setkali s diskriminací seniorů kvůli věku?

Ano Ne
44,41 % 55,59 %

Co si myslíte, že nejvíce ovlivňuje obraz seniorů v naší společnosti?

Vlastní zkušenost každého člověka se stářím a seniory Rodinné prostředí a výchova Média (internet, televize, rádio, tisk…)
33,62 % 24,83 % 28,96 %
Politici Neziskové organizace Soukromý sektor: firmy
10,64 % 0,83 % 1,12 %

Co si myslíte, že je největší hodnotou seniorů a stáří?

Moudrost Zkušenosti Nadhled Nemá podle mě žádnou hodnotu
13,07 % 74,39 % 8,02 % 4,52 %

Jak identifikujete stáří, kdo je podle Vás starý člověk?

Ten, kdo starý vypadá (šedivé vlasy, vrásky) Ten, kdo se starý cítí Ten, kdo dosáhl seniorského nebo důchodového věku
9,33 % 35,08 % 55,59 %

Jaký máte pocit ze svého budoucího stáří?*

Těším se Obávám se Nevím, neřeším to
2,52 % 52,10 % 45,38 %

*Odpovědi respondentů, kteří nejsou v seniorském věku

Jak se cítíte jako senior?*

Užívám si to Necítím se dobře / Obávám se budoucnosti Cítím se stejně jako v mladším věku Cítím se mizerně, ještě starší, než je můj skutečný věk
40,00 % 23,64 % 29,09 % 7,27 %

*Odpovědi respondentů, kteří jsou v seniorském věku

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama