reklama

Vychovaný pes je bezpečný pes

reklama

Bezplatný seminář pro laickou kynologickou veřejnost se uskutečnil v ulici Za Poštou u Středního odborného učiliště zemědělského. Seminář uspořádala Městská policie Dobříš za podpory města Dobříš v rámci prevence kriminality a celostátní kampaně Národní sítě Zdravých měst ČR „Dny bez úrazů“.

Cílem tohoto semináře bylo seznámit majitele psích miláčků se základními metodami výchovy psů pro bezproblémové soužití se svým okolím a předejít tak stále se objevujícím útokům psů na člověka. Pro každého majitele a jeho psa byl vyčleněn 30 minutový blok, kde pod dohledem strážníka – psovoda probíhala praktická výuka.

Semináře se účastnili majitelé psů rozličných plemen, jako třeba Biewer, Německý ohař, Dobrman, Německý ovčák a kříženci ostatních plemen. Dle názoru jednotlivých účastníků, považují tuto akci za velmi přínosnou a poučnou. Na konci semináře obdrželi majitelé psů leták se základními právními normami týkajícími se této problematiky (volné pobíhání psů dle OZV č. 3/2016 v Dobříši, podmínky převozu psa v automobilech, autobusu a vlacích ČD).

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama