reklama

Začíná kompletní rekonstrukce dobříšské ubytovny na Větrníku

reklama

Dobříšská ubytovna umístěna v lokalitě na Větrníku je už dlouhá léta ve špatném technickém stavu. Letos na ni však díky získané dotaci přišla řada a třípodlažní budovu tak čeká celková rekonstrukce za téměř 27 mil. Kč včetně DHP.

Město Dobříš využívalo do současné doby tento dům pro občany v tíživé sociální situaci. Konstrukce budovy, její vnitřní prostory, rozvody, ale i okna a fasáda už jsou však v tak havarijním stavu, že její oprava byla nevyhnutelná.  Městu se podařilo na kompletní rekonstrukci získat dotaci od Státního fondu podpory investic, která pokryje 60 % nákladů.  Státní fond

„O tom, že se město pokusí získat dotaci na rekonstrukci této ubytovny rozhodlo naše zastupitelstvo už v listopadu 2019. Jsme rádi, že jsme v rámci této dotační výzvy byli úspěšní, protože financování takových projektů výhradně z vlastních prostředků není v dnešní složité době jednoduché,“ říká místostarosta Tomáš Vokurka a upřesňuje, jak bude budova ubytovny vypadat po její rekonstrukci: „Stavebními úpravami objektu vznikne celkem 29 nových bytových jednotek, z nichž 15 bude stále vyčleněno pro občany ve znevýhodněné sociální situaci. Ostatní byty budou patřit do skupiny tzv. dostupných bytů. V rámci realizace vznikne také denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytujícího sociální služby.“

Náklady na opravu dobříšské ubytovny činí celkem 26 881 626 Kč včetně DPH. Z toho 16 951 805 Kč včetně DPH bude pokryto získanou dotací a zbytek uhradí město Dobříš z vlastních zdrojů.

Stavba byla dnes oficiálně předána zástupcům firmy VISTORIA CZ, a. s., která byla jako zhotovitel celkové rekonstrukce vybrána prostřednictvím veřejné zakázky.

„Naše firma bude nyní v první řadě řešit zajištění stavby, její oplocení, vjezdové brány, zajištění kanceláře stavbyvedoucího a šaten pro naše dělníky. Během tohoto a příštího týdne se budeme seznamovat se stavbou, provedeme nezbytné kontroly a následně začneme. Na stavbě bude pracovat okolo 10-20 dělníků denně a v plánu máme začít s bouracími pracemi uvnitř budovy,“ uvedl při předání stavby manažer projektu Ing. Milan Šmíd ze společnosti VISTORIA.

Předání se zúčastnili také zástupci města a koordinátor bezpečnosti práce Ing. Martin Michálek, který bude na stavbě provádět namátkové kontroly. Před zahájením rekonstrukce upozornil především na nutnost zajištění oplocení v minimální výšce 1,8 metrů, řádné označení staveniště a zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob. Stavební práce by měly být na budově ukončeny a kompletní dílo hotovo v únoru roku 2022.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama