reklama

Zájem českých škol o recyklaci roste

reklama

Žáci mateřských, základních i středních škol z celé České republiky soutěžili od února do půlky května ve sběru nepotřebných či vysloužilých elektrozařízení a baterií. Díky soutěži EkoEDA, která je měla hlavně naučit, co do specifické kategorie elektroodpadu patří, vytřídili 24 747 kg. Nejaktivnější byly přitom děti z Mateřské školy Dušníky v Ústeckém kraji. Ty odevzdaly k recyklaci přes 7 tun nepotřebného elektra.

Zapojení škol do ekologického vzdělávání, ale i praktické recyklace, jsou důležitými prvky našeho ekologického chování. O tom, že téma zpracování elektroodpadu může rezonovat dokonce už u těch nejmladších generací, svědčí zájem českých škol o recyklační soutěž EkoEDA. Do letošního ročníku se jich totiž zapojilo rovnou přes 50, přičemž jejich žáci dokázali společně vytřídit elektroodpad o hmotnosti téměř 25 tun.

„Celkové množství nasbíraného elektroodpadu a baterií bylo letos rekordní. Recyklací materiálu obsaženého v odevzdaných elektrozařízeních se ušetřilo 16 240 kg CO2, což odpovídá například 101 500 km najetým malým benzinovým autem. Takovou cestu by urazilo, kdyby objelo 2,5x rovník,“ vypočítává David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která soutěž EkoEDA pořádá.

První příčku v kategorii mateřských škol a celkové vítězství v soutěži vybojovala s obrovským náskokem Mateřská škola Dušníky z Ústecka. Tam se nashromáždilo pro recyklaci 7,2 tun elektroodpadu, tedy 298 kilogramů na jednoho žáka. Na prvním místě v kategorii základních a středních škol byla Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava, kde každý žák vytřídil v průměru 34 kilogramů elektra.

Nejčastěji se k ekologické likvidaci odevzdávala IT technika, televizory a chladicí zařízení. Podstatou soutěže je totiž právě přiblížit dětem a mládeži recyklaci v oblasti elektroodpadu, protože ta je jim na rozdíl od klasického třídění plastu nebo papíru asi nejvíce vzdálená.

Součástí letošního ročníku byla ještě soutěž Staň se strážcem pralesa, kterou má pod taktovkou Zoo Praha. V rámci této soutěže mohly školy posílat nepoužívaná mobilní zařízení. Za každý odevzdaný mobil nebo tablet zoologická zahrada dostává 10 Kč od společnosti REMA Systém, tyto peníze pak putují na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“ a je z nich podporována ochrana přírody přímo ve střední Africe.

Za necelé 4 měsíce se podařilo nashromáždit skoro 6 000 nepotřebných zařízení, přičemž nejpilnější byli žáci ze Základní a mateřské školy v Řehlovicích nedaleko Ústí nad Labem. V průměru tam každý student přinesl 12 mobilů nebo tabletů.

„Děkuji všem zúčastněným školám, které nám pomáhají pomáhat,“uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a doplnil: „Ze získaných prostředků zejména připravujeme vzdělávací programy pro děti z okolí biosférické rezervace Dja v Kamerunu, jde především o projekt Toulavý autobus. Snažíme se tak omezit nelegální lov goril nížinných i dalších ohrožených druhů.“

Všichni ocenění se mohou těšit na věcné dary, například tablety od partnera soutěže, společnosti Vodafone. „Chceme, aby si děti a mladí lidé uvědomili, že technologie jsou také užitečným nástrojem na ochranu naší planety,“říká ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání společnosti Vodafone, Adriana Dergam, a dodává: „Pomáhají třeba hlídat ohrožené druhy, monitorovat stav životního prostředí a často nahrazují potřebu využívat dopravu, což snižuje emise škodlivých plynů.“

Žáci, kteří zvítězili ve výzvě Staň se strážcem pralesa, navíc vyzkouší netradiční zážitkový program přímo v Zoo Praha. Podněcovat zájem dětí o třídění elektroodpadu chce společnost REMA i v dalším školním roce. Zájemci o problematiku se už teď mohou hlásit do projektu Zelená škola. Ten v současnosti sdružuje přes 460 tuzemských institucí s cílem vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu.

Kompletní výsledky soutěže EkoEDA:

Mateřské školy

  1. místo: Mateřská škola Dušníky, příspěvková organizace
  2. místo: Mateřská škola Primátora Hájka Uherský Brod
  3. místo: Čtyřlístek Poděbrady, z.s.

Základní a střední školy

  1. místo: Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
  2. místo: ZŠ a MŠ Skorošice, příspěvková organizace
  3. místo: ZŠ a MŠ Řehlovice, příspěvková organizace

Vítězem v doplňkové soutěži Staň se strážcem pralesa se stala ZŠ a MŠ Řehlovice.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama