reklama

28. ročník MHF Český Krumlov je téměř v polovině

reklama

Koncerty MHF Český Krumlov v uplynulém týdnu přinesly divákům celou řadu zážitků. V Maškarním sále zazněla hudba i recitace v podání Prague Philharmonia Wind Quinteta Jana Čenského, ve stejných prostorách vystoupilo i španělské klavírní trio Bacarisse. Program dalších dvou dnů se nesl ve znamení baroka: v zámeckém Barokním divadle diváky nadchla dvě představení Händelovy opery-baletu Terpsichora, na respiriu před Zámeckou jízdárnou vystoupil s díly barokních skladatelů soubor Barocco sempre giovane se sólistkami Kristýnou Kůstkovou a Nikolou Uramovou. Zcela zaplněná Pivovarská zahrada vzdala poctu králi popu v projektu Michael Jackson Symphony. Vystoupila Filharmonie Hradec Královéspolu s Moondance Orchestra a sólisty Dashou,N. Wepperovou, D. KolláremaD. Markem, dirigentské taktovky se chopil Martin Kumžák. V nedělním dopoledni pak Karel Martínek rozezněl varhany Klášterního kostela.

Ve třetím festivalovém týdnu se odehrají hned tři komorní koncerty v zámeckém Maškarním sále. 30. 7. klavírista a skladatel Marek Novotnýpředstaví svůj autorský projekt na pomezí jazzu, klasiky, folklóru, šansonu a latinskoamerické hudby. Vystoupí Marek Novotný Jazz Trio, smyčcové kvarteto Epoque Quarteta zpěvačka Josefína Čermáková. 31. 7. přednese houslový virtuos Ivan Žena tývýběr z Bachových Sonát a Partit a 1. 8. se uskuteční koncert s názvem Hudba bez hranic – skladatelé tří národů v podání houslisty Vahida Khadem-Missagha a komorního orchestru Allegro Vivo Chamber Orchestraz Rakouska. Na tentýž večer, 1. 8., je v Pivovarské zahradě připraven koncert zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové s hostya se smyčcovým oktetem Brno Strings. Pátek 2. 8. přinese spojení klasické a arménské lidové hudby s energií rocku a jazzu – arménští zpěváci a instrumentalisté ze souboru The Naghash Ensemblespojí síly se smyčcovou sekcí Jihočeské filharmonie v projektu „Songs of Exile“ v Zámecké jízdárně. V sobotu 3. 8. čeká diváky oblíbený koncert muzikálových melodií, tentokrát s názvem Broadway meets Broadway. Vystoupí američtí zpěváci Capathia JenkinsHugh Panarospolu s českými kolegy Michaelou GemrotovouMarianem Vojtkemza doprovodu Severočeské filharmonie Teplice. Novým koncertním prostorem MHF Český Krumlov je kostel sv. Mikuláše ve vojenském újezdu v Boleticích. Zde se 4. 8. odehrají dva koncerty k 30. výročí pádu železné opony. Písničkář Petr Samšuk zahraje v prostoru před kostelem písně Karla Kryla a poté se v interiéru kostela, který je nejstarší sakrální stavbou jižních Čech, odehraje večer duchovní hudby s recitací: ženský vokální soubor Schola Benedictaspolu s hercem Jakubem Doubravoupřiblíží osobnost panovníka Václava II., který významně přispěl k obnovení a kontinuitě českého státu.

Na závěrečný týden připravil MHF Český Krumlov další tři koncerty v Maškarním sále českokrumlovského zámku. První z nich se odehraje 6. 8. – houslista Bohuslav Matoušek letos oslaví 70. narozeniny a festival mu k tomuto jubileu 

připravil gratulační koncert. Popřát mu přijdou i jeho dva bývalí studenti, japonská houslistka Hiroko Takahashi a její český kolega Patrik Sedlář, kteří zahrají Vivaldiho Dvojkoncert. V průběhu večera dojde např. na Vivaldiho koncert D-dur či Haydnův koncert C-dur a další skladby. Na závěr si pak houslový virtuos společně se svými žáky zahraje Bachův Koncert pro troje housle. Doprovodí je vynikající komorní orchestr Ensemble 18+.

7. 8. vystoupí mezzosopranistka Edita Randová, která zpívala v předních koncertních sálech po celém světě, mj. též ve slavné newyorské Carnegie Hall, a v roce 2009 obdržela Evropskou cenu Gustava Mahlera za mimořádný přínos v oblasti hudby. Edita Randová přednese výběr z písní Antonína Dvořáka: Tři novořecké básně op. 50 a Cigánské písně op. 55. Spolu s ní vystoupí komorní orchestr Virtuosi Pragensespod taktovkou Martina Peschíka. Program Dvořákových skladeb orámují dvě Mozartovy symfonie.

Cyklus komorních večerů tohoto ročníku završí 8. 8. koncert souboru Baborák Ensemble, který založil proslulý hornista a dirigent Radek Baborák. Jako sólisté večera s názvem „Harmonie dechů, strun a kláves“ vystoupí v Maškarním sále umělecký vedoucí souboru Radek Baboráka kytaristka Miriam Rodriguez Brüllová. Zazní díla Mozarta, Paganiniho a Turnera pro oba sólové nástroje s orchestrem a v druhé půli večera pak skladby Ástora Piazzolly, které jsouprodchnuty argentinským tangem.

Protagonisty slavnostního koncertu v předvečer festivalového finále budou jihokorejská houslistka Sanghee Cheong a rakouský violoncellista Stefan Kropfitsch, kteří 9. 8. v Zámecké jízdárně přednesou Dvojkoncert a-moll Johannesa Brahmse. Večer nese název „Už nás nedělí železná opona“, sólisty doprovodí Thüringen Philharmonie pod vedením japonského dirigenta Yuki Miyagiho. Vynikající německý orchestr provede i dva klenoty klasické hudby: Smetanovu symfonickou báseň Vltava a Symfonii č. 5 c-moll Ludwiga van Beethovena zvanou „Osudová“. Koncert je věnován zejména členům Klubu přátel MHF Český Krumlov jako výraz poděkování za jejich přízeň – na tuto hudební událost totiž mohou členové klubu získat vstupenky zdarma či s výraznou slevou (podle typu karty) a po skončení jsou zváni na setkání s umělci.

28. ročník festivalu vyvrcholí Operním galakoncertem, který nabídne, jak název prozrazuje, „To nejlepší ze světové opery“. V podání sólistů Adriany KučerovéŠtěpánky PučálkovéRicharda TroxellaBorise Prýglazazní slavné árie z oper Figarova svatba, Don Giovanni, Lazebník sevillský, La Traviata, Carmen, Rigoletto a dalších. Renomované pěvce doprovodí PKF – Prague Philharmoniapod taktovkouLeoše Svárovského. Závěrečný galavečer se odehraje pod širým nebem v kouzelné atmosféře Pivovarské zahrady. 

Úvodní koncert druhého festivalového týdne 23. 7. zavedl diváky do Francie. Verše francouzských básníků recitoval s šarmem sobě vlastním oblíbený herec Jan Čenský, dechový soubor Prague Philharmonia Wind Quintetpřednesl výběr zajímavých skladeb francouzských modernistů počátku 20. století: Tři krátké kusy 

pro dechové kvinteto J. Iberta, Krb krále René D. Milhauda, Náhrobek Couperinův M. Ravela a Malou suitu C. Debussyho. Večer probíhal v odlehčeném duchu, 

jednotlivé věty byly netradičně proloženy poezií. Na závěr se diváci dočkali přídavku hudebního i recitačního. „Pro náš soubor je to v Maškarním sále premiéra, i když každý z nás v tomto nádherném prostoru s jinými tělesy už hrál,“řekl hobojista Vladislav Borovka. I pro Jana Čenského byl tento koncert premiérou: „Na festival už jezdím mnoho let, ale v jiné roli. Jako moderátor vždycky uvedu mistry hudebníky – a zmizím. Tady jsem měl, ač činoherec, poprvé možnost vystoupit na MHF Český Krumlov jako účinkující.“Maškarní sál krumlovského zámku roztleskalo 24. 7. také španělské klavírní trio Bacarisse. Členové tria, houslistka Laura Rodríguez Moreno, violoncellista Juan Pedro Torres del Río a klavírista Gabriel Escudero bravurně přednesli Beethovenovo Klavírní trio č. 1 D-dur (Trio duchů) a Klavírní trio č. 1 d-moll F. Mendelssohna-Bartholdyho. Publikum nechtělo umělce pustit z jeviště a vyžádalo si dva přídavky. „Český Krumlov je jedním z nejkrásnějších míst, která jsme kdy navštívili. Jako z pohádky. Doufám, že se sem znovu podíváme,“řekl člen Bacarisse tria Gabriel Escudero. Koncert navštívil také španělský velvyslanec pan Ángel Lossada Torres-Quevedo.

Výjimečná podívaná čekala 25. 7. návštěvníky představení Händelovy opery-baletu Tepsichora v podání orchestru Musica Florea, tanečního souboru Hartig Ensemble, pěveckých sólistek Ireny TroupovéDagmar Šaškovéa baletní sólistky Lenky Kantorovév titulní roli múzy Terpsichory. Tvůrci této inscenace se již mnoho let zabývají studiem historických pramenů, jak po stránce hudební a choreografické, tak i co se týče dobové inscenační praxe. Díky tomu měli možnost na jevišti krumlovského Barokního divadla uvést Händelovo dílo v té podobě, v níž ji mohlo publikum vidět v době premiéry roku 1734. Terpsichora byla původně prologem k opeře Il pastor fido (Věrný pastýř), který byl ovšem už v Händelově době hrán samostatně. „Händel je – omlouvám se všem muzikologům – úžasný barokní „popík“, v dobrém slova smyslu. Jeho hudba míří na archetypy lidských afektů a emocí, jako jsou láska, nenávist, závist, přátelství apod., což samozřejmě rezonuje i s dnešním životem. A Händel umí afekty a citovost hudebně ztvárnit tak, že i kdyby divák neznal slova opery, tomuto dílu porozumí,“ řekl dirigent a umělecký vedoucí souboru Musica Florea Marek Štryncl.

„Za celý tým umělců, kteří se podíleli na tomto představení, jsem vděčná, že jsme mohli Terpsichoru uvést právě zde, v nádherném prostředí Barokního divadla,“dodala režisérka a choreografka prof. Helena Kazárová. Přítomní mohli obdivovat interiér jednoho z nejstarších dochovaných barokních divadel zámeckého typu na světě, v jehož zákulisí se skrývá i původní mašinérie. Díky důmyslnému systému rumpálů, kladek a lan se např. Apollón v podání mezzosopranistky Dagmar Šaškové mohl spustit z nebes či se před zraky diváků v jednom okamžiku proměnila celá scéna. Publikum mělo možnost sledovat choreografii vytvořenou na základě dobových vyobrazení a popisů, včetně dodržování zásad pohybu, postoje a gest, jak to bylo v době baroka zvykem. Účinkující zpívali a tančili v pozoruhodných replikách barokních kostýmů včetně těch baletních. Stejně tak hudebníci, odění do barokních stejnokrojů a paruk, hráli na originální dobové nástroje či jejich věrné kopie. Notový pult byl dokonce osvětlen skutečnými svíčkami. Nazítří, 26. 7., se pak v Barokním divadle odehrálo další představení Terpsichory, po němž měli diváci možnost vychutnat si i delikatesy v dobovém provedení. 

Celý páteční program 26. 7. se ostatně odehrával ve znamení baroka – v letním večeru pod širým nebem na respiriu před Zámeckou jízdárnou zazněly skladby Bacha, Vivaldiho, Monteverdiho a Händela. Diváky potěšily hlasy sólistek, 

sopranistek Kristýny KůstkovéNikoly Uramové, které doprovodil komorní soubor Barocco sempre giovane. Publikum si vyžádalo dva přídavky, jedním z nich byla i oblíbená Barkarola z Hoffmannových povídek od J. Offenbacha. „Program bychom s nadsázkou mohli nazvat Od Bacha až po Offenbacha,“řekl po koncertě člen souboru Jan Zemen. „Se souborem se nám skvěle spolupracuje, zpíváme s ním už několik let. Koncert jsme si moc užily, měl nádhernou atmosféru – i pro diváky to snad byl příjemný večer s hudbou v blízkosti českokrumlovského zámku,“uvedly svorně obě sopranistky. 

Protagonisté koncertu Michael Jackson Symphony roztančili v sobotu 27. 7. zcela zaplněnou Pivovarskou zahradu. Letos uplynulo 10 let od chvíle, kdy odešel výjimečný umělec světového formátu, popový zpěvák, skladatel, tanečník a choreograf Michael Jackson. Jako vyjádření úcty „králi popu s duší dítěte“ vznikl crossoverový projekt, v němž Filharmonie Hradec Královéspojila síly s Moondance Orchestra a se sólisty DashouNaďou WepperovouDušanem Kollárem Dušanem Markem„Open-air je úplně jiný rozměr koncertu. Bylo tady široké spektrum publika, diváci byli skvělí, je to obrovská energie,“ shodli se po koncertě všichni čtyři zpěváci. Dirigent a umělecký vedoucí Moondance Orchestra Martin Kumžák vybral písně napříč Jacksonovou tvorbou a vytvořil k nim nové originální aranže. „Nešlo nám o to, zahrát písně Michaela Jacksona podle originálu – snažil jsem se vytvořit svébytnou partituru pro celé obsazení, tedy pro naši kapelu i královéhradecký orchestr. Tóniny jsou přizpůsobeny zpěvákům, kteří si také v některých písních navzájem zpívají sbory. Ve dvou písních zaznělo i mluvené slovo, které pro nás natočil Jan Kačer,“ řekl Martin Kumžák a dodal: „Ani po třech letech, co s tímto projektem vystupujeme, nás neopustila euforie!“ 

V neděli 28. 7. dopoledne festival nabídl koncert varhaníka Karla Martínka v českokrumlovském Klášterním kostele. Zazněla díla evropských skladatelů převážně barokního období (Bach, Sweelinck, Muffat ad.), ale také Martínkova vlastní improvizace postavená na jménu KRUMLOV. „Na programu dnes byly skladby autorů z různých evropských zemí, koncert by mohl mít podtitul Cesta napříč varhanní Evropou. Český Krumlov je prodchnut historií a dlouhou historií se mohou pochlubit i zdejší varhany. Jsou skryté za hlavním oltářem, ale mají krásný zvuk,“ocenil historický nástroj Karel Martínek.

Pokračuje také doprovodný program festivalu – promítání filmů v Klášterní a v Pivovarské zahradě a další aktivity. Informace najdete zde: http://festivalkrumlov.cz/doprovodny-program/

Vstupenky na všechny festivalové koncerty jsou v prodeji on-line na www.ticketstream.czawww.festivalkrumlov.cznebo v pobočkách společnosti Ticketstream po celé republice a Infocentru v Českém Krumlově. 

Podrobný program a kompletní informace najdete na festivalovém webu www.festivalkrumlov.cz

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama