reklama

Armádní letoun přepravil ECMO tým za kriticky nemocným dítětem do Bratislavy

reklama

Ve středu 15. listopadu 2017 armáda přepravila lékařský ECMO tým i s unikátním zdravotnickým vybavením za ohroženým dítětem do Bratislavy. Pro vůbec první zahraniční leteckou přepravu specializovanému lékařskému týmu armáda ve velmi krátké době poskytla transportní letoun CASA C-295M. Ten s osmičlenným lékařským týmem ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze odstartoval z letiště Praha Kbely dvacet minut po sedmnácté hodině a s již stabilizovaným dětským pacientem na palubě přistál zpět ve Kbelích ve 23 hodin večer.

„Slovenští kolegové se na nás obrátili, neboť již neměli jiné možnosti záchrany života pro tříměsíčního novorozence. Dítě jsme v průběhu třicetiminutové operace napojili na ECMO podporu a posléze přepravili ve speciálním inkubátoru zpět do Prahy, kde zůstane připojeno na přístrojích a pod naším dohledem zhruba týden. Cesta do Bratislavy trvala vojenským letounem zhruba hodinu. Bez letecké podpory armády bychom jen stěží mohli život malé pacientce zachránit,“ uvádí vedoucí jednotky intenzivní péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Praha MUDr. Václav Vobruba, PhD.

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) je metoda, která slouží ke kontrolované výměně plynů mimo organismus po nezbytně nutnou dobu, pokud tuto funkci nemohou vykonávat plíce. Touto výměnou plynů je míněno okysličování krve a odstraňování CO2. Používá se v případě, kdy selže klasická plicní ventilace. „Pacienti léčení pomocí ECMO patří do skupiny, u které se šance na přežití bez této terapie vyjadřují v jednotkách procent. Přežití novorozenců při zásahu těchto týmů je přitom více než 75 %,“ upřesňuje MUDr. Vobruba.

Za indikaci a průběh ECMO podpory u všech pacientů je zodpovědný právě ECMO tým. Tvoří jej většinou 7 lékařů a zdravotníků – dětský intenzivista, kardiovaskulární chirurg, perfuzionista (má na starosti mimotělní oběh), instrumentářka a sestry specialistky. „Jde o úzkou skupinu specialistů, kteří vykonávají svou profesi a navíc jsou součástí ECMO týmu. Někdy je to nesmírně náročné, neboť jde o nenadálé zásahy, transport se připravuje během několika desítek minut. Zrovna dnes měl jeden z mých kolegů mimo zásah s ECMO týmem dvě náročné a plánované operace srdce,“ dodává MUDr. Vobruba.

Spolupráce s armádou umožňuje ECMO týmu zásadně zkrátit na minimum dobu, než se pacient, často kriticky ohrožený na životě, dočká zachraňující péče. K přepravě ECMO týmu na území České republiky základna dopravního letectva v Praze Kbelích zpravidla poskytuje víceúčelové vrtulníky Mi-17, které lékaře a zdravotníky přepravily například do Ostravy, Olomouce či Zlína.

Přeprava ECMO týmu prostřednictvím armády není nic neobvyklého. Podobný systém využívá například Švédsko nebo Německo. U nás tato spolupráce započala teprve nedávno. Počátkem února 2016 podepsali ministři zdravotnictví a obrany memorandum právě o poskytování vojenské letecké podpory pro přepravu ECMO týmu. Do té doby byli lékaři odkázáni na pozemní transport.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama