reklama

Přelomový software pomůže firmám lépe čerpat evropské fondy

reklama

Všem, kteří uspěli a čerpají evropské peníze na školení a vzdělávání zaměstnanců, nově pomůže přelomový software easyESF. Online software ocení firmy, které uspěly s žádostí o dotace z Evropského sociálního fondu na vzdělávání svých zaměstnanců. Systém zásadně zjednodušuje komplikovanou administrativu a pomáhá firmám předcházet chybám. Ohlídá tak, aby firmy nemusely peníze vracet.

EasyESF vznikl jako pomoc pro firmy, které uspěly ve výzvě číslo 43 Operačního programu Zaměstnanost, tedy získaly dotaci na vzdělání svých zaměstnanců. V České republice se to týká přibližně 1 200 projektů, v Evropě jsou to desítky tisíc. Experti odhadují, že přibližně 20 % firem, jež dotace získaly, musí vracet část peněz kvůli tomu, že nebyly schopny splnit všechna předepsaná kritéria.

„Administrace výzvy 43 je časově náročná a komplikovaná. Firmy často nemají jednotný systém na sledování jednotlivých školení, a tak chyby zjišťují zpětně, kdy je již pozdě. Lidé jsou proškoleni ve špatných kurzech, nesplní povinnou docházku, chybí potřebná dokumentace, zodpovědné osoby jsou přetíženy, chybí jim celkový přehled. Proto jsme vytvořili software, který jim celý proces výrazně ulehčí a jenž se osvědčil už dříve v Holandsku,“ říká Jana Vozdecká z poradenské a dotační společnosti EFA CZ, s. r. o. (The European Funding Alliance).

Personalistika je obor, v němž neustále dochází ke změnám. Lidé odcházejí, přicházejí, mění si úvazky, mohou nenadále onemocnět, a proto je pro personalisty i v malých firmách velmi těžké vše zvládnout. EasyESF pečlivě sleduje jednotlivce, odškolené hodiny, termíny školení, pružně reaguje na situaci, kdy musí člověk odejít ze školení dříve, například k lékaři, kvůli jiným pracovním povinnostem a podobně. Vyhodnocuje též, který kurz je levnější. Firma zkrátka získá velmi dobrý přehled a ušetří čas i peníze,“ doplňuje Jana Vozdecká.

Potvrzuje to i zkušenost společnosti Pharmawell, jež ve výzvě 43 uspěla. „Je pro nás velmi pracné neustále řešit, zda všechna školení, jejich zaměření a skladba lidí odpovídají tomu, čemu jsme se zavázali před mnoha měsíci v žádosti o dotaci. Mezi schválením a realizací jsou dlouhé měsíce a firma je neustále v pohybu. Dodržet všechna plánovaná školení v daném objemu a čase je někdy problematické. Pokud bychom ale porušili pravidla udělení dotace, hrozilo by nám, že budeme peníze vracet. EasyESF nám v této oblasti šetří starosti, protože všechny parametry hlídá za nás,“ vysvětluje Alice Dosedlová, předsedkyně představenstva Pharmawell, a. s.

Z výzvy 43 dosud čeští žadatelé dostali ve 3 kolech schvalování dotace ve výši 2, 2 miliardy korun.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama